Logo dolnyzemplin.sk

Z histórie a súčasnosti Michaloviec

Z histórie Michaloviec

Samotné Michalovce sa v listinách spomínajú až  v roku 1244, ako mesto sú uvádzané začiatkom 15. storočia. V najstaršej listine z r. 1244 sa Michalovce spomínajú ako osada - possessio Mihal. V listine z r.1258 sa Michalovce spomínajú ako praedium Mihal, čo znamená stredisko panstva. Priaznivá poloha Michaloviec na brehu Laborca a križovatke ciest, pomohla prerásť dedine v mesto. Stalo sa tak pravdepodobne v 13. storočí, lebo už v roku 1290 sa spomína v Michalovciach fara a kostol zasvätený p. Márii. V tom istom roku sa spomínajú už aj 4 mlyny a v r. 1335 pri miestnej fare aj latinská škola s vlastnou budovou. K najstaršej časti - Slovenskej ulici pribúdajú ďalšie osady a majere. V druhej polovici 13. storočia prichádzajú do mesta nemeckí osadníci. O stále významnejšom postavení Michaloviec ako prirodzeného strediska hospodárskeho, spoločenského života v 14. storočí hovoria záznamy ako z r. 1346 – právo mýta, v r. 1374 sobotné trhy a od r. 1399 výročný jarmok. Prvý záznam o Michalovciach ako oppidum (mesto) je datovaný v roku 1416, ďalším významným krokom hospodárskeho rozmachu bolo udelenie práva dvoch výročných jarmokov v r.1449. Pre rozvoj obchodovania mal význam dobrý stav komunikácií a preto v r.1441 dochádza k sprechodneniu močarísk a k výstavbe mosta cez rieku Laborec.

Strategická poloha mesta dala základ pre vznik tradičných i klasických remesiel, obchodu, neskôr priemyselnej výroby v odevníctve, stavebníctve, keramike, strojárstve, elektrotechnike a v potravinárstve. Minulosť mesta a regiónu prezentuje sedem stálych expozícií v Zemplínskom múzeu, ktoré sa nachádza v barokovo – klasicistickom kaštieli rodiny Sztárayovcov. V jeho blízkosti sa v roku 1977 našli základy predrománskej rotundy. Vývoj Michaloviec bol úzko spätý viac ako dvesto rokov s rodinou Sztárayovcov. Z tejto rodiny pochádzala Anna Brown, rodená Sztáray, dvorná dáma jednej z dcér rakúskej cisárovnej Márie Terézie – Márie Kristíny a Irma Sztáray, dvorná dáma cisárovnej Alžbety Bavorskej, prezývanej Sisi. Mesto navštívilo tiež mnoho významných osobností, k najvzácnejším hosťom patril cisár František Jozef I v roku 1851.

Michalovce - perla Zemplína

V dnešnej dobe sa Michalovce rozprestierajú na ploche 52,81 km2 a sú domovom pre takmer 40 000 obyvateľov. Nadväzujúc na historické danosti sa Michalovce stali prirodzeným centrom vzdelanosti, obchodu a turistiky na Zemplíne.

Nadväzujúc na historické danosti sa Michalovce stali prirodzeným centrom vzdelanosti, obchodu a turistiky na Zemplíne. Okrem stredných škôl, ktoré majú v Michalovciach dlhoročnú tradíciu tu boli založené i pobočky štyroch vysokých škôl. Na území mesta sa nachádza i najstaršie gymnázium východne od Slanských vrchov, pomenované po jeho absolventovi – významnom národnom umelcovi a básnikovi Pavlovi Horovovi. Rozsiahla rekonštrukcia historického centra Michaloviec priniesla do mesta nový život. Pešia zóna sa stala miestom plným rôznorodých aktivít, vhodným na príjemné prechádzky, posedenie pri fontáne lásky i pre organizovanie rozličných kultúrno-spoločenských podujatí. Medzi najtypickejšie a pravidelne sa opakujúce patria celoročne usporadúvané trhy a jarmoky, fašiangové oslavy, či rôzne folklórne podujatia. Aj napriek tomu, že sa na území Michaloviec budova stáleho divadla nenachádza, počas celého roka tu účinkuje množstvo divadelných súborov, ktorých predstavenia sa uskutočňujú v Mestskom kultúrnom stredisku. Nerušený oddych si môžu obyvatelia mesta i jeho návštevníci vychutnať
v parkoch, nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti pešej zóny, ktorými sú Mestský park (Ulica kpt. Nálepku), Park študentov (Obchodná ulica) a Park „Kerta“ (Kostolné námestie). Medzi najstaršie a najvzácnejšie architektonické pamiatky v Michalovciach môžeme zaradiť základy predrománskej rotundy a rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z 13.-15. st.. Zaujímavým prvkom mesta je klasicistický kaštieľ rodiny Sztárayovcov, ktorý bol postavený na základoch vodného hradu z 13. st. a v súčasnosti sa v jeho priestoroch vystavujú expozície Zemplínskeho múzea.

(Zdroj www.michalovce.sk)
 

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

Brief history of Michalovce
Brief history of Sobrance
Brief history of Zemplín
Nagymihály történelméből
Sedmičky v dejinách Michaloviec
Sevens in the history of Michalovce
Szobránc történelméből és jelenéből
Tőketerebes törénelméből és jelenéből
Z histórie Zemplína
Z histórie a súčasnosti Sobraniec
Z histórie a súčasnosti Trebišova
Zemplén történelméből
Zempléni múzeum Nagymihályban
Zemplínske múzeum v Michalovciach

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu