Logo dolnyzemplin.sk

Kláštory

Kláštor Brehov

V brehovskom kláštore sa počas celého roka organizujú rôzne podujatia s duchovnou tematikou. Hlavne v letnom období je kláštor využívaný na letné tábory detí. V priestoroch kláštora je vytvorené Františkánske centrum stretnutia a dialógu so zameraním na duchovné cvičenia. Táto kultúrna pamiatka je sprístupnená pre návštevníkov, s možnosťou sprevádzania po areáli kaštieľa.

Kláštor v Lelese - najstarší kláštor na Zemplíne

Premonštrátske prepoštstvo v Lelese, zasvätené sv. Krížu, bol založený vacovským biskupom Boleslavom v r. 1188 - 1212. Pôvodná stavba bola počas tatárskeho vpádu ťažko poškodená alebo zničená, ale krátko potom bola obnovená. V priebehu 14. a 15. storočia bol objekt postupne rozšírený a v roku 1533 opevnený v rokoch 1623-1639 bol rozšírený o vežu nad vstupným portálom. V roku 1896 ešte renovovali konvent, ktorý bol po roku 1950 necitlivo adaptovaný na školu. Kostol nájdenia sv. Kríža, postavený v rokoch 1315-1366, tvorí južné krídlo kláštora. Stavba bola v 17.-18.storočí barokizovaná a v roku 1892 renovovaná. Súčasťou kláštora je aj románska kaplnka sv. Michala, postavená súčasne s kláštorom v druhej polovici 12. storočia, neskôr v 14. storočí ozdobená gotickými freskami. Počas reformácie boli v roku 1556 zničené gotické klenby aj okná. Maľby boli veľmi poškodené, no vďaka premonštrátom sa podarilo interiér kaplnky so vzácnymi freskami zreštaurovať.

Kláštor Redemptoristov v Michalovciach

Kláštor bol postavený v r. 1930 - 1931. V kláštore od jeho otvorenia sídlil noviciát pre gréckokatolíkov. Počas II. svetovej vojny v ňom mal kanceláriu vikariát mukačevskej eparchie. V roku 1946 bol v kláštore zriadený gréckokatolícky juvenát. Prvým protoigumenom sa stal dnes už blahoslavený mučeník Metod Dominik Trčka, v kláštore sú uložené jeho ostatky.

 

Kostol Svätého kríža – Senderov

Je ranogotická zrúcanina, ku ktorej vedie značený turistický chodník.

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

Drevené kostolíky
Fa templomok
Hrady
Kolostorok
Monasteries
Sakrálne stavby
Szakrális épületek
Tourist routes
Turistické trasy
Túraútvonalak
Várak

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu