Logo dolnyzemplin.sk

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum, pričom od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom.

Múzeum v budove kaštieľa Sztárayovcov

Zbierka a expozície múzea sú umiestnené v priestoroch barokovo – klasicistického kaštieľa šľachticov zo Starého a z Michaloviec. Kaštieľ vznikol v 17. storočí prebudovaním staršieho hradu, naposledy bol prestavaný v 30.rokoch 19.storočia, kedy dostal dnešnú podobu. Zemplínske múzeum dokumentuje živú a neživú prírodu, celkový kultúrno – historický a hospodársky vývoj zemplínskeho regiónu. V priestoroch  kaštieľa sú umiestnené zbierky a expozície. Kaštieľ, bývalé hospodársko-správne objekty, ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej stavby - rotundy, nachádzajúce sa v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami.
 

Stále expozície múzea

Prírodovedná expozícia

Prírodovedná expozícia dokumentuje ekologické skupiny vtákov a cicavcov Zemplína. Zástupcovia jednotlivých skupín sú v expozícii usporiadaní podľa charakteristických biotopov, ktoré obývajú (rybníky a vodné nádrže, močiare, lúky, rieky a potoky, kameňolomy, ľudské sídla, les). Medzi najpozoruhodnejšie preparáty patria bahniaky, žeriav popolavý, kaňa sivá, karpatský jeleň. V expozícii je vystavených 247 druhov vtákov a 46 druhov cicavcov. Oživujú ju spevy a hlasy niektorých živočíchov - hlasy 101 druhov vtákov a 3 cicavcov. > viac informácií...
 

Archeologická expozícia

Archeologická expozícia prezentuje v chronologickom slede praveký a včasnostredoveký vývoj zemplínskeho regiónu. K najvýznamnejším exponátom patria antropomorfné i zoomorfné neolitické plastiky, z obdobia eneolitu súbor zlatých záveskov (najstarší doklad spracovania zlata na území Slovenska) a medené nástroje, zbrane, šperky a keramika z doby laténskej. Osobitne cenný a unikátny exponát predstavuje amfora z doby bronzovej s najstarším vyobrazením dvojkolesového voza v strednej Európe. Všetky archeologické nálezy spadajú do  paleolitu, neolitu, doby bronzovej, doby halštatskej, doby laténskej, doby rímskej a včasného stredoveku.  V expozícii sú vystavené najhodnotnejšie predmety z archeologického zbierkového fondu, ktorý obsahuje vyše 40 000 ks. > viac informácií...
 

Umelecko-historická expozícia

Umelecko-historická expozícia je umiestnená v pôvodne neskororenesančnej budove, tzv. Starom kaštieli. V expozícii sú inštalované diela výtvarného umenia a umeleckých remesiel od románskeho obdobia po súčasnosť. Medzi exponátmi sa vynímajú gotická Pieta, renesančné a barokové plastiky svätcov, zbierka ikon i liturgických predmetov. K významným exponátom sa radia aj olejomaľby maliara francúzskeho pôvodu T. J. Moussona, žijúceho v Michalovciach v rokoch 1911 - 1944. > viac informácií ...
 

Etnografická expozícia

Etnografická expozícia dokumentuje zaniknuté i zanikajúce ľudové remeslá dedinského obyvateľstva. Expozíciu tvoria samostatné celky - kováčstvo, vinohradníctvo, rybárstvo, hrnčiarstvo, spracovanie dreva, výroba textílií. Pozoruhodná je zbierka hrnčiarskych výrobkov dokumentujúca vývoj pozdišovského hrnčiarstva. Cenné sú aj exponáty dokladujúce vývoj techniky tkania na Zemplíne. > viac informácií ...
 

Historická expozícia

Historická expozícia predstavuje v prevažnej miere exponáty dokumentujúce atmosféru šľachtických, prípadne honosnejších meštianskych interiérov konca 18. - začiatku 20. storočia (dobová literatúra, historický nábytok, zbrane, portréty, menšie interiérové doplnky a podobne). > viac informácií ...

Zdroj:  www.zemplinskemuzeum.sk

 

Zemplínske múzeum bolo spomenuté ako významná historická pamiatka Dolného Zemplína aj na portáli Soda.O2.sk. Bližšie informácie nájdete v tomto článku.

 

Kontakt:

Kostolné nám. 1, 071 01 Michalovce
Tel: +421 - 56 - 644 10 93,  +421 - 56 - 642 13 26, +421 - 56 - 643 10 86
Fax: +421 - 56 - 643 1086
E-mail: zm.mi@slovanet.sk
Web: www.zemplinskemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny:

sept./jún – Ut - Pi – 8.00 – 15.30 (posledný vstup o 14,30)
júl/august – Ut - Pi – 9.00 – 17.00 (posledný vstup je o 16.00 hod.)
Ne – 14.00 – 17.00
obedňajšia prestávka: 12.00 - 13.00 hod.

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

Csillagvizsgáló
GITAROVÉ MÚZEUM SLOVAKIA
Honismereti múzeum Tőketerebes
Hrady
Hvezdáreň v Michalovciach
Kastély
Kaštiele a kúrie
Literárne múzeum Pavla Horova
Nagymihály történelméből
P. Horov Irodalmi múzeum
Parkok, értékes fák
Parky, vzácne stromy
Szobránci Gitármúzeum
További múzeumok
Vlastivedné múzeum v Trebišove
Várak
Z histórie a súčasnosti Michaloviec
Zempléni múzeum Nagymihályban
Ďalšie múzea

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu