Logo dolnyzemplin.sk

Parkok, értékes fák

Kerta Park Nagymihályban (Michalovce) – 370 éves fa 

A Kerta park a város legrégebbi helyei közé tartozik. A Nagymihály (Michalovce) történelméről szóló könyvben azt írják, hogy a műemléki övezet része, melynek területéhez két kastély a hozzá tartozó gazdasági épületekkel valamint a Szűz Mária születésének görögkatolikus temploma tartozik. A parkosítás a 19. század második felében zajlott. Egészen a közelmúltik a Sztáray család vagyonát képező park nemcsak pihenőhely volt, hanem régebben a park valamiféle „kötelező eleme” volt minden kastélynak.   

Értékes fa is nő benne - egy nyári tölgy, nem messze a Laborc (Laborec) vízfolyásától a Gróf Sztáray Antal utcában. Ez a figyelemre méltó fa 25 m magas és hozzávetőlegesen 370 éves. A törzse a talaj feletti 130 cm magasságban mérve 642 cm. A tölgy hatalmas nagyságú, szabálytalan bokros koronája van, egészséges, csak ritkán jelennek meg rajta vékonyabb száraz ágak. A park fő vonulatát hazai lombhullató fák képezik, kiegészítve a behozott egzotikus lombos és tűlevelű fák csoportjaival. A parkban mintegy 60 ritka és érdekes fafaj található. A parkban megcsodálható a fehér akác, a tölgy, a kocsányos tölgy, a kocsánytalan tölgy, a csertölgy, a ritka dárdás taréjú kocsánytalan tölgy, a bíbortölgy, a magas kőris, a fehérkőris, a hegyi juhar, a korai juhar, a mezei juhar. Nagy létszámban fordul elő a nagylevelű hárs, az amerikai tulipánfa, a vadgesztenye, a fekete dió, a szil, a juhar és a platán. Kevesebb tűlevelű található a parkban, van itt lucfenyő, tiszafa és japán akác.

Dendrológiai park egzotikus fákkal  

Pálóc (Pavlovce nad Uhom) község parkjában nő az a diófa, amely ma 199 éves és 25 m magas. A diófa abban a parkban nő, mely egykor a Barkóci család kastélyát övezte. A kastélyból mára csak az úri lovarda maradt fenn. A fa egyike annak a két darabnak, amelyet a 19. század felében gróf Barkóci ültetetett ki és túlélték a kastély épületét is. A nemegész 14 hektár területű park valamint az úri lovarda épülete a nemzeti kulturális emlékművekhez tartozik ma.

A 19,89 ha területű parkot nemzeti kulturális műemlékként tartják nyilván, és a 19. század közepén alapították a ma már nem létező kastély mellett. A parkban megtalálhatók többek között a következő fafajok: tölgy, hárs, juhar, gyertyán, kőris, platán, vadgesztenye, galagonya, egres, mogyoró, fagyal, eperfa, fekete bodza, szil, fűz és borostyán. 

Tőketerebesi (Trebišov) városi park 

A tőketerebesi (Trebišov) városi park területe 62 ha. A 18. század végén az angol parkok mintájára épült a gróf Csáky Imre kastélyának építése kapcsán. A parkban kiültetett fák a világ minden tájáról származnak. A fauna szempontjából a legfontosabb fák a következők: japán akác, lucfenyő csüngő, közönséges platán, kerti típusú finn boróka, tövises lepényfa, amerikai vasfa, kolorádói jegenyefenyő, szívlevelű szivarfa. A városi park kivételes a fontos védett kulturális emlékek elhelyezkedése szempontjából.

Ma a park területe pihenési-rekreációs, kulturális-társadalmi és történelmi régészeti funkciót tölt be. Az érdekes növény- és állatvilág mellett a parkban történelmi emlékek, valamint sport- és szabadidős létesítmények is találhatók. A késő barokk, később klasszicista stílusú, 1786-ban épült gazdasági épületek mellett a műemlék park területén és közvetlen közelében más védett kulturális emlékek is találhatók – Párics vára, a középkori Szent lélek templom alapjai, a Boldogságos Szűz Mária látogatásának római katolikus temploma, a Boldogságos Szűz Mária mennybemenetele görög katolikus templom, a kanonok kolostora, gróf Andrássy Gyula mauzóleuma, a Szeplőtelen Fogantatás szobra valamint régészeti lelőhelyek az őskorból és a középkorból. Az egyik legértékesebb védett kulturális emlék a gróf Andrássy Gyula 1893-ból származó neogótikus mauzóleuma.

Kastély körüli park Őrmezőn (Strážske)  

A parkot a 19. század végén alapították. Ez egy tipikus feudális park a szentimentális romantika nyomaival, amelyet a sűrű növényzet és az egzotikus fák nagyobb aránya jellemzett. A park a nagymihályi (Michalovce) járásban /beleértve a az őrmezői (Sobrance) járást is/ található legnagyobb városi park, területe 14,80 ha. 1994-ig védett park volt.

A medvehagyma és számos dendrológiailag értékes faj mellett igazi ritkaság is található benne - a fehér nyár maradványai. A fehér nyár átmérője 1,30 m magasságban 401 cm, kerülete 12,60 m. Az életkorát 200 évre becsülik. A második hatalmas fehér nyár átmérője 300 cm. A parkban található egy gyönyörű vadgesztenye - a járás legnagyobb példánya. Ellenáll a fagynak és a füstnek. Az európai bükk, mint a Vihorlát hegység (pohorie Vihorlat) és a Pricskei hegycsoport (pohoria Popriečný) erdőállományának meghatározó fafaja, a parkban nyolc példánnyal szerepel, amelyek közül hatnak az átmérője legalább 100 cm. A mezei juhar masszív törzsével és koronájával tűnik ki. A hársfák a park déli részén találhatók. A legnagyobb kislevelű hárs átmérője 140 cm. Nagyon érdekes az amerikai vasfa előfordulása, amely a parkban magról szaporodik, vagyis természetes fiatalítással. A tűlevelűek közül dekoratív tulajdonságaival kiemelkedik az erdeifenyő. Az említett fák mellett karcsú kőris, közönséges gyertyán, számos nyárfaj szigorúan geometrikusan elrendezett sorokba ültetve, tüskés lucfenyő, többféle tuja és ciprus nő a parkban.  

Kyjovský Őserdő (Kyjovský prales) Nemzeti Természetvédelmi Terület 

A lombhullató fákból álló erdő csaknem 400 hektáron terült el a Vihorlát hegységben (Vihorlatské vrchy). A természetvédők az erdőt jelöltként határozzák meg az UNESCO listájára való felvételre, főleg a 350 éves bükkösök miatt, amelyek sehol másutt nem nőnek. Az esőerdőben szigorú belépési tilalom van érvényben, mozgás csak az erdőgazdálkodó külön engedélyével lehetséges.  

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

A bank épülete
A régi bíróság épülete
Aranybika
Bank palota
Banková budova
Bankový palác
Budova starého súdu
Grosz palota
Groszov palác
Honismereti múzeum Tőketerebes
Kaplnka sv. Antona Paduánskeho
Kaštiež Sztárayovcov
Mousson ház
Moussonov dom
Parky, vzácne stromy
Páduai Szent Antal Kápolna
Radnica
Sedmičky v dejinách Michaloviec
Sztáray kastély
Vlastivedné múzeum v Trebišove
Városháza
Zempléni múzeum Nagymihályban
Zemplínske múzeum v Michalovciach
Zlatý býk
Zsidó zsinagóga
Židovská synagóga

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu