Logo dolnyzemplin.sk

Zemplínska oblastná organizácia CR

Zemplínska oblastná  organizácia cestovného ruchu je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa § 13 a násl. zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území dolného Zemplína a Zemplínskej šíravy s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.

Kontakt:

Výk. riaditeľa ZOOCR
Patrik Cimprich
e: info@zemplinregion.sk
Kontakt: 0918 473 656

Zoznam členov:

Mestá a obce:

 • Michalovce
 • Vinné
 • Kaluža
 • Klokočov
 • Suché
 • Veľké Kapušany
 • Trnava pri Laborci
 • Sobrance

Podnikateľské subjekty:

 • Markos Slovakia s. r. o.
 • Palinsky & Co,. spol. s. r. o. 
 • Glamour Slovakia a.s.
 • Pavol Ihnát
 • Jaroslav Kudroč
 • Ján Brecko
 • V a V, s. r. o. Zemplínska šírava
 • Kybernetika, s.  r. o., Košice, prevádzka hotel Poštár Zempl. šírava
 • TRR centrum Kaluža, s. r. o.
 • Vinnay s. r. o.
 • LESY SERVIS, s. r. o.
 • Jozef Demjanovič
 • Zemplín veterán club Michalovce
 • Horezza, a. s.
 • Hotel Granit Zemplínska šírava
 • MT production, s. r. o.
 • Marián Konečný – MONTES
 • Ing. Anna Obšatníková

 

Základné listiny organizácie:

 

Stratégia rozvoja CR:


Správy o činnosti ZOOCR:

 

Plány činnosti a rozpočtu ZOOCR:

Zápisnice:

Ďalšie dokumenty ZOOCR:

Tlačové správy:

Súvisiace články

Земплінські обласна організація ДР
Zemplin regional tourist organisation

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu