Logo dolnyzemplin.sk

Hvezdáreň v Michalovciach

Hvezdáreň v Michalovciach je špecializovanou inštitúciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju vedy a vedeckých poznatkov tým, že plní úlohy na úseku populárno - výchovnej, vzdelávacej, odborno - výskumnej, pozorovateľskej a poradenskej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných vied.  

Moussonov dom

Hvezdáreň sídli v budove domu  významného maliara Zemplína - T.J. Moussona na Hrádku, ktorý bol v 80-tych rokoch 20. storočia prestavaný na účelové zariadenie. Od 1. apríla 2002 je Hvezdáreň v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a dnes pôsobí ako samostatná jednotka.
 

Vybavenie observatória

Na budove sú dve kupoly a to päťmetrová, v ktorej je umiestnený Coudé refraktor 150 mm/2250 mm a refraktor 130 mm/1500mm. V trojmetrovej kupole sa nachádza zrkadlový ďalekohľad Cassegrain 200 mm/1760 mm. Pre pozorovanie mimo hvezdárne sa používa niekoľko menších prenosných ďalekohľadov  s automatickým navádzacím systémom. V budove observatória sa nachádza prednášková miestnosť pre 70 osôb a menšia klubovňa pre približne 30 ľudí. Hvezdáreň v Michalovciach v rámci svojej činnosti organizuje pravidelné astronomické pozorovania, ktoré sa konajú na hvezdárni za jasného počasia vždy v stredu a v piatok.
 

Činnosť hvezdárne

V rámci našej činnosti hvezdáreň ponúka veľkoplošnú projekciu videoprogramov z oblasti astronómie, kozmonautiky, ekológie a prírodných vied, večerné pozorovanie oblohy každú stredu a piatok po zotmení (za jasného bezoblačného počasia), prednášky pre verejnosť, besedy, výstavy, semináre, tábory a expedície, krúžkovú činnosť  >viac informácií

Zdroj: www.hvezdaren-mi.sk

 

Kontakt:

Hvezdáreň v Michalovciach . Hrádok 1
Tel: +421 56 644 32 59, 32 60 
Fax: +421 56 644 32 60
E-mail: info@hvezdaren-mi.sk
Web: www.hvezdaren-mi.sk

Súvisiace články

Banková budova
Bankový palác
Budova starého súdu
Csillagvizsgáló
Filmszínházak
GITAROVÉ MÚZEUM SLOVAKIA
Galérie
Galériák
Groszov palác
Honismereti múzeum Tőketerebes
Kaplnka sv. Antona Paduánskeho
Kastély
Kaštiele a kúrie
Kaštieľ Sztárayovcov
Kiná, divadelné predstavenia
Literárne múzeum Pavla Horova
P. Horov Irodalmi múzeum
Radnica
Szobránci Gitármúzeum
További múzeumok
Vlastivedné múzeum v Trebišove
Zempléni múzeum Nagymihályban
Zemplínske múzeum v Michalovciach
Zlatý býk
Židovská synagóga
Ďalšie múzea

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu