Logo dolnyzemplin.sk

Kaštieľ Sztárayovcov

 

Poďte sa s nami poprechádzať historickým jadrom Michaloviec...
Práve tu - na dnešnom Kostolnom námestí a v priľahlých uličkách – sa písali najstaršie dejiny nášho mesta.

Ako mohlo dané priestranstvo vyzerať v stredoveku? Na mieste kaštieľa a jeho okolia sa zrejme nachádzal opevnený šľachtický dvorec, navyše chránený tokom rieky Laborec a vodnou priekopou, stála tu tiež menšia sakrálna stavba – rotunda, časom vedľa nej postavili oveľa väčší gotický kostol.

Toto zemepanské mestečko pôvodne patrilo členom rodu pánov z Michaloviec (Nagymihály). Jeho azda najvýznamnejším príslušníkom bol Albert z Michaloviec, zvaný tiež Albert Užský či Viniansky – najvyšší predstaviteľ rádu johanitov v Uhorsku a dalmátsko-chorvátsky bán. Slávu si získal hlavne na bojiskách, dobre zastával i zverené úrady, o čom svedčí aj priazeň panovníka Žigmunda Luxemburského. Z uvedeného rodu pochádzajú tiež Sztárayovci, ktorí formovali dejiny mesta približne dvesto rokov (od 18. do 20. storočia). Spomedzi najznámejších členov rozvetvenej rodiny možno spomenúť Irmu Sztárayovú – dvornú dámu cisárovnej Alžbety Habsburskej, ktorá je známa skôr pod familiárnym menom Sissi.

Kaštieľ – do dnešných dní zachované bývalé sídlo šľachtickej rodiny Sztárayovcov – patrí k najcennejším historickým architektúram na území Michaloviec. Od roku 1957 je sídlom Zemplínskeho múzea.

Budovy kaštieľneho komplexu sa nachádzajú v priestore pôvodne stredovekého hradu. Už v období renesancie prestavali využiteľné časti tejto kamennej architektúry na pohodlnejšie sídlo kaštieľneho typu. Počas barokovej prestavby v 18. storočí bolo pristavané prvé poschodie i veže k čelnej fasáde, zhotovili sa aj nové schodištia. Na začiatku 19. storočia, počas poslednej veľkej prestavby – klasicistickej, staviteľ H. Koch pristaval prízemné bočné krídla, čím kaštieľ dostal pôdorys nepravidelného písmena U, vytvoriac tak tzv. čestné nádvorie (cour d’ honeur).

Sztárayovci vlastnili michalovský kaštieľ nepretržite od polovice 18. storočia do roku 1944. V 19. storočí blízko kaštieľa postavili objekt honosnej koniarne s bytmi pre služobníctvo po stranách. Neskororenesančná budova tzv. starého kaštieľa, situovaná v parku, bola postavená približne v polovici 16. storočia. Pôvodne slúžila na obytné účely ako samostatný kaštieľ, resp. kúria, neskôr sa začala využívať na hospodárske účely – sídlila tu aj správa sztárayovského majetku.

S kaštieľom sú späté rozličné legendy – napr. o tajomnej podzemnej chodbe či o bielej pani.

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

Будівля банку
A bank épülete
A régi bíróság épülete
Aranybika
Bank building
Bank palota
Banková budova
Bankový palác
Budova starého súdu
Csillagvizsgáló
Grosz palota
Groszov palác
Hvezdáreň v Michalovciach
Kaplnka sv. Antona Paduánskeho
Mousson ház
Moussonov dom
Parkok, értékes fák
Parky, vzácne stromy
Páduai Szent Antal Kápolna
Radnica
Sedmičky v dejinách Michaloviec
Sztáray kastély
Városháza
Zlatý býk
Zsidó zsinagóga
Židovská synagóga

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu