Logo dolnyzemplin.sk

Cyklotrasy

Región Dolného Zemplína je ideálnou oblasťou pre rozvoj cykloturistiky, zvlášť pre tvorbu trás stupňa obtiažnosti rekrea (t.j. trás pre menej zdatných cyklistov). Platí to hlavne pre jeho rovinnú aj pahorkatinnú časť, kde existuje relatívne hustá sieť ciest nižšej triedy (druhej, tretej triedy, spevnené a nespevnené poľné cesty) s malou frekvenciou cestnej premávky. V oblasti Východoslovenskej nížiny existuje taktiež množstvo ochranných protipovodňových hrádzí so spevnenou korunou, resp. s cestou vybudovanou na korune hrádze vhodných pre cykloturistiku.

Rozpis cyklotrás:

Zemplínska šírava

 • Kaluža - Vinné (hrad, Vinianske jazero) – Michalovce
 • Michalovce – Vinné (Vinné jazero) – Kaluža – Klokočov – Kusín – Jovsa – Hnojné – južná časť hrádze ZŠ – Lúčky – Zalužice – most – výpust zo Šíravy – rekr. str. Biela Hora – Michalovce (Biela Hora)

Duša

 • Michalovce – Petrovce n/L - Suché – Lesné – Pusté Čemerné – Strážske – Staré – Zbudza – Michalovce

Ondavská rovina

 • Trhovište - Moravany – Rakovec n/O – Nižný Hrabovec – Klčovo – hrádza Ondavy pri Parchovanoch – Tušice – Tušická N. Ves – Horovce – Trhovište
 • Trhovište – Bánovce n. Ondavou – Bracovce – Markovce – Malčice – Oborín – hrádza Laborca a Latorice -  Sírnik – hrádza Ondavy – smer Horovce – Trhovište

Senianske rybníky

 • Michalovce – Zemplínska Široká – Iňačovce – Senianske Rybníky – Senné – Palín – Zemplínska Široká – Michalovce

Nová zemplínska „Trasa KSK“ 

 • Klokočov – Borša  (Klokočov- Michalovce - Lastomír – Sliepkovce – Stretava – Drahňov (kaštieľ) – Vojany – V. Raškovce – Oborín – Brehov – Zemplín – Ladmovce – Viničky – Borša) 

Ukrajinská

 • Michalovce – Zalužice – Lúčky (archelog. nález) – Závadka – Nižná Rybnica – Sobrance (kúpele) – Tibava (vinohrady) – Orechová (vinohrady) – Sejkov - št. hr. Ukrajina

Ublianska

 • Sobrance – Tibava – Choňkovce – Podhoroď – Ruský Hrabovec– Ubľa

Vihorlatská

 • Sobrance (gitarové múzeum)– Sobranecké. kúpele – Ruskovce – Jasenov – V. Rybnica – Remetské Hámre – Morské oko

Medzibodrožie

 • Streda n. Bodrogom – Viničky - Borša - Malý Kamenec – Veľký Kamenec –Stráže – Veľ. Horeš – Malý Horeš – Pribeník – Dobrá – Biel – Veľké Trakany – Malé Trakany – Čierna n. Tisov – Boťany – smer lanový most – južná hrádza Latorice – smer Svätá Mária – Somotor – Viničky – Streda n. Bodrogom – smer št. hr. MR Karos
 • Streda n. Bodrogom – Viničky - Borša - Malý Kamenec – Veľký Kamenec –Stráže – Veľké Horeš – Malý Horeš – Pribeník – Dobrá – Biel – Veľ. Trakany – Malé Trakany – Čierna n. Tisov – Boťany – smer lanový most –južná hrádza Latorice – smer Svätá Mária – Somotor – Viničky – Streda n. Bodrogom
 • Svätuše – Kráľovský Chlmec – Malý Horeš – Pribeník – Dobrá – Biel – Bačka – Leles – Poľany – Soľnička – Boľ – Zatín – Svinice – Svinice – Vojka – K. Chlmec

Použie

 • Vojany – Ižkovce - hrádza Laborca a Latorice – Beša – Čičarovce – severná hrádza Latorice – Ptrukša – Veľ. Slemence – Ruská – Kap. Kľačany – Veľ. Kapušany – Čierne Pole – Krišovská  Liesková – Vojany – Drahňov
 • Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec
 • Veľké Kapušany – Borša

Vihorlatské vrchy (Dobra voda - Borolo) 

 • Sobrance – Ruskovce – Jasenov – V. Rybnica – Hlivištia – Ruská Bystrá (drevený  kostolík) – Ruský Hrabovec – Inovce – Beňatina – Podhoroď – Choňkovce – Baškovce – Sobranecké kúpele – Sobrance
 • Sobrance – Tibava - Choňkovce – Koňuš – Priekopa – Porúbka – Koromľa – Husák – V. Nemecké – Orechová – Tibava – Sobrance

Východoslovenská rovina (Borolo - Trasa KSK)

 • Sobrance – Ostrov – Porostov – Kristy – Svätuš – Blatná Polianka – Senianske rybníky – Senné – Blatné Remety – Bunkovce – Nižná Rybnica – Sobrance
 • Sobrance – Veľké Trakany (Sobrance – Tibava – Orechová – Sejkov – Jenkovce – Záhor – Pinkovce – Lekárovce – Bajany – Veľké Kapušany – Budince – Ruská – Veľ. Slemence – Ptrukša – lanový most cez Latoricu –Boťany – Čierna n/T – Malé Trakany – Veľké Trakany
 • Trebišov  - Borša (Trebišov - Hraň – Sirník – Brehov – Zemplín – Ladmovce – Viničky – Borša) 

 Tokajské cyklotrasy

 • Veľaty – Veľká Tŕňa -  Malá Tŕňa – Černochov - Veľká Bara – Malá Bara – Viničky – Borša
 • Viničky – Malá Bara – Veľká Bara – Černochov – Cejkov – Streda nad Bodrogom
 • Trebišov – Čerhov – Slovenské Nové Mesto – Borša – smer MR Sarospaták 
   

Cyklotrasa Zemplínska šírava - Tokaj - štúdia uskutočniteľnosti

Mestom bicyklujem bezpečne [pdf, 1,05 MB] - Informačný leták na stiahnutie

Súvisiace články

Agroturistika
Agroturizmus
Borturizmus
CHKO Latorica
Chránená krajinná oblasť Vihorlat
Cycling routes
Educational trails
Kerékpárutak
Landscape Protected area Latorica
Latorca Tájvédelmi Terület
Náučné chodníky
Protected landscape area Vihorlat
Rural tourism
Senianske rybníky
Senianske rybníky (PLA)
Sninsky kameň (peak)
Sninský kameň
Sport és sportpályák
Sports and sport grounds
Szinnai kő
Széles-tó (Zemplínska Šírava)
Tanösvények
Tourist routes
Turistické trasy
Túraútvonalak
Vihorlát Tájvédelmi Terület
Vinianské jazero
Vinnai-tó
Vínna turistika
Wine tourism
Zemplínska šírava
Zemplínska šírava (reservoir)
Šport a športoviská

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu