Logo dolnyzemplin.sk

Literárne múzeum Pavla Horova

Expozícia múzea P. Horova bola sprístupnená v roku 1987 a je umiestnená v budove bývalej základnej školy v Bánovciach nad Ondavou. Po stavebných úpravách vznikli vhodné priestory pre múzejné a expozičné účely s rozlohou 380m2

Expozícia Literárneho múzea

Expozícia Literárneho múzea Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou má dva hlavné tématické celky:

  1. Národný umelec Pavol Horov
  2. Rodáci Pavla Horova

Národný umelec Pavol Horov - sa prezentuje v prvej i druhej miestnosti na prízemí, v ktorých sa predstavuje Horov ako básnik i človek s vysokými morálnymi a estetickými vlastnosťami. Dokumentuje osobnosť básnika Pavla Horova, jeho literárne dielo a aktivity na Zemplíne. Obsah prvej miestnosti je  rozložený  do ôsmich častí: 

  • Rodná hruda 
  • Básnické začiatky
  • Básnik a človek na križovatke (Zradné vody spodné, Nioba matka naša, Návraty, Defilé)
  • Básnikovo poludnie (Moje poludnie, Slnce nad nami)
  • Dvojaký návrat (Vysoké letné nebe, Balada o sne)
  • Ponorný básnik (Korály z Janova, Ponorná rieka) 
  • Z posledných (Asonancie, Z posledných) 
  • Preklady

Druhá miestnosť na poschodí má charakter adiovizuálnej sály, v ktorej sa konajú prednášky a besedy, premietajú sa dokumentárne a hrané filmy s literárnou tématikou, počúvajú sa interpretácie Horovových básní  v podaní autora a recitátorov, inštalujú sa výstavy a pod.

Druhým tematickým celkom expozície sú rodáci P.Horova a ich literárna činnosť.


Kontakt:

Obecný úrad Bánovce nad Ondavou
Tel.: +421-56-88 3411; +421-56-64 95 311
 

Otváracie hodiny:

Ut - Pi   8,30 - 16,00
So - Ne  9,00 - 13,00

Súvisiace články

Csillagvizsgáló
GITAROVÉ MÚZEUM SLOVAKIA
Honismereti múzeum Tőketerebes
Hvezdáreň v Michalovciach
Kastély
Kaštiele a kúrie
P. Horov Irodalmi múzeum
Pavol Horov literary museum
Szobránci Gitármúzeum
További múzeumok
Vlastivedné múzeum v Trebišove
Zempléni múzeum Nagymihályban
Zemplínske múzeum v Michalovciach
Ďalšie múzea

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu