Logo dolnyzemplin.sk

Galérie

Mestská galéria Zlatý býk

Mestská galéria v priestoroch budovy Zlatého býka bola vytvorená vďaka medzinárodnému projektu Through Art we Ruin Borders, galéria sa stala pokračovateľom činnosti Malej galérie s 20-ročnou tradíciou, kde vystavovali desiatky profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov diela rôznych druhov a žánrov. Mesto Michalovce a MsKS od roku 1998 otvára každé dva roky svoje brány i srdce umelcom – výtvarníkom, ktorí svojimi výtvarnými variáciami prebúdzajú v človeku dobré city, lásku k rodnej hrude a k človeku. Účastníci maliarskeho a sochárskeho sympózia svojimi dielami dostávajú mesto a jeho okolie do povedomia umeleckej i širokej verejnosti, zanechávajú posolstvo budúcim generáciám, aby prostredníctvom umeleckých diel zachytávali krásu Zemplína. Výstavné priestory sú prístupné priamo z Námestia osloboditeľov bezbariérovým vstupom. Konajú sa tu výstavy a vernisáže >viac informácií

Zdroj: www.msksmi.eu

Kontakt

Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
Tel.: +421-56-642 35 02; +421-56-644 14 43; +421-56-642 42 16
E-mail: kulturami@msumi.sk
Web: www.msksmi.eu

 

Galéria zemplínskeho osvetového strediska Michalovce

Zemplínske osvetové stredisko (ZOS) sa podieľa na uchovávaní, sprístupňovaní a ochrane hodnôt tradičnej ľudovej kultúry, záujmovej – umeleckej činnosti a tvorivosti. Súčasťou Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach je  galéria a salónik, ktoré sú priestorom na prezentáciu  a konfrontáciu tvorby širokého spektra výtvarníkov, fotografov, ľudových tvorcov, ale aj žiakov michalovských základných, stredných i umeleckých škôl. V galérii sa usporadúvajú nielen súťažné, ale i autorské a kolektívne výstavy. Poslaním ZOS je poskytovanie odborných metodických a poradenských služieb realizátorom  kultúrno-osvetovej činnosti v okresoch Michalovce a Sobrance. Cieľom ZOS je vytvárať podmienky pre kvalitné voľnočasové aktivity, prevenciu protispoločenských javov  a drogových závislostí s hlavným pôsobením na mladú generáciu. Všetky tieto ciele a snaženia smerujú k organizovaniu okresných, regionálnych i  krajských súťaží, prehliadok a školiteľskej činnosti. > viac informácií

Zdroj: http://www.zosmi.sk/  

Kontakt

Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého  1, 071 01 Michalovce  
Tel.: +421-56-644 13 48; +421-56-688 20 85; +421-918-908 310
Fax: +421-56-642 15 90
E-mail: zos@zosmi.sk
Web: www.zosmi.sk

 

 

Fotogaléria Róberta a Cornella Capa Veľké Kapušany

Stála expozícia svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádza z Veľkých Kapušian. Expozíciu tvoria reprodukcie fotografických prác autorov; dejiny a vývoj fotografie a vývoj fotografických prístrojov. Fotogaléria od mája 2003 je súčasťou kultúrneho profilu mesta Veľké Kapušany, nachádza sa v Mestskom kultúrnom stredisku. Základnou myšlienkou pre zriadenie fotogalérie bolo zistenie a skutočnosť, že matka dvoch svetoznámych fotografov Roberta a Cornella Capa, Júlia Berkowitsová, pochádzala z Veľkých Kapušian. Fotogaléria v stálej expozícii reflektuje: rodinu, detstvo a mladosť Roberta a Cornella Capa, reprodukcie fotografických prác autorov, dejiny a vývoj fotografie, vývoj fotografických prác autorov, dejiny a vývoj fotografie, vývoj fotografických objektívov a vývoj fotografických prístrojov. V ostatnej časti fotogaléria poskytuje priestor a možnosť fotografom pre prezentáciu formou výstav.

Kontakt

Mestské kultúrne stredisko Veľké Kapušany,
Námestie I. Dobóa 2,079 01 Veľké Kapušany
Tel.: +421-56-638-2485
E-mail: domosvet@stonline.sk

Súvisiace články

Csillagvizsgáló
Filmszínházak
Galériák
Hvezdáreň v Michalovciach
Kiná, divadelné predstavenia

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu