Logo dolnyzemplin.sk

Ďalšie múzea

Mestské múzeum vo Veľkých Kapušanoch

Mestské múzeum vo Veľkých Kapušanoch je nové múzeum s modernou architektúrou a vybavením, ktoré vzniklo ako súčasť turisticko-informačného centra. Mestské múzeum vzniklo v decembri 2002. V muzeálnej časti sa nachádza pôvodný nábytok a náradie, ktoré miestni obyvatelia používali k svojmu živobytiu. Expozícia predstavuje remeslá - kováčstvo, tkáčstvo, včelárstvo, hrnčiarstvo, obuvníctvo.

Kontakt

Junior centrum Mestské kultúrne stredisko
Hlavná ulica 195, 079 01 Veľké Kapušany
Tel.: +421-56-638-2485

Vlastivedné múzeum Kráľovský Chlmec

Vlastivedné múzeum je regionálnym múzeom Medzibodrožia a Použia. Jeho zbierkový fond je orientovaný na daný región. V eklektickej budove, ktorá je kultúrnou pamiatkou, sú k dispozícii tematické výstavy výtvarnej expozície. V pivničných priestoroch je stála expozícia Medzibodrožského vinárstva.

Kontakt

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Požia
Majlátha 2
, 07701 Kráľovský Chlmec 
Tel.: +421-56-63 218 45, +421-905-223 435
E-mail: muzeum.kcmap@dornet.sk
Web: www.kcmap.sk 

Veľké Trakany – soľný dom

V barokove budove bývalého soľného úradu bol pôvodne prístav pre lode a plte, zvážajúce soľ z Východných Karpát. V obnovenej budove je expozícia pastierskeho umenia, tradícií ťažby soli, etnografie a miestopisu obce a okolia,  múzeum soľnej cesty po Tise, neskorobaroková stavba postavená v 1. polovici 18. storočia. Po rekonštrukcii, uskutočnenej v roku 2005 v ňom otvorili regionálne historické múzeum. Na návštevu ponúka miestopisnú historickú expozíciu, výstavu rohovinových rezieb a expozíciu histórie využívania soli. Na mieste bývalých soľných skladov stoja objekty niekdajšieho skladu tabaku a dvor slúži ako miesto pre usporiadanie kultúrnych a spoločenských podujatí.

Kontakt:

Veľké Trakany
Tel.: +421-905-373 929 

Múzeum kočov v Kráľovskom Chlmci

Prehliadka múzea kočov ponúka 14 kočov rôznych druhov. Zbierka pochádza zo 70.rokov 20. storočia. Poukazuje na históriu cestovania ľudí v rôznych období. Môžete si užiť jazdu na koči s konským záprahom po meste a jeho blízkom okolí pre 2 dospelých a 2 deti.

Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad, Ul. L. Mécsa 3, Kráľovský Chlmec
(Prevádzkovateľ: Szalay Ladislav)
Tel.: +421-56-63 229 75  

 

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach vzniklo 1. septembra 1991 ako prvé vo svete a jediné v Európe venované Andymu Warholovi, jeho pôvodu, životu a tvorbe. Okrem výstavných aktivít dominuje v múzeu vzdelávacia, akvizičná, poradenská, edičná a vedecko-výskumná činnosť v oblasti súčasného výtvarného umenia a muzeoedukológie. Múzeum sa prezentuje troma stálymi expozíciami: 

  • Expozícia diel Andyho Warhola,
  • Expozícia o pôvode Andyho Warhola,
  • Expozícia Street-art vs. pop-art. 

Otváracie hodiny:
október – apríl /zimná sezóna/: 
     utorok – piatok 10:00 – 16:00 hod.; 
     sobota – nedeľa 12:00 – 16:00 hod.
máj – september /letná sezóna/:
     pondelok  10:00 – 16:00 hod.
     utorok – piatok 10:00 – 17:00 hod.
     sobota – nedeľa 12:00 – 17:00 hod.

Kontakt

Andyho Warhola 748/36, 068 01 Medzilaborce
http://www.muzeumaw.sk
+421 57 748 00 72;  +421 907 850 494
awmuzeum@post.sk, warhol@zoznam.sk

 

Súvisiace články

Csillagvizsgáló
GITAROVÉ MÚZEUM SLOVAKIA
Honismereti múzeum Tőketerebes
Hvezdáreň v Michalovciach
Kastély
Kaštiele a kúrie
Literárne múzeum Pavla Horova
P. Horov Irodalmi múzeum
Szobránci Gitármúzeum
További múzeumok
Vlastivedné múzeum v Trebišove
Zempléni múzeum Nagymihályban
Zemplínske múzeum v Michalovciach

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu