Logo dolnyzemplin.sk

Z histórie a súčasnosti Sobraniec

Z histórie Sobraniec

Prvá správa, ktorá uvádza mesto Sobrance, pochádza z roku 1409. So vznikom a následným rozvojom obce Sobrance boli spájané trhové aktivity na území Tibavského panstva. Právo konania výročného aj týždenného trhu dostali majitelia Tibavy (Ján syn Jakuba z Michaloviec) od kráľa Žigmunda r. 1398. Výročný trh sa mal konať každoročne na sviatok Navštívenia Panny Márie a týždenný trh každú stredu, podľa tých pravidiel a zvyklostí, ako iné trhy v krajine. Najpravdepodobnejšie kvôli polohe Tibavy - mimo krajinskej cesty, spájajúcej dve významné zemepanské mestá - Michalovce v Zemplínskej a Užhorod v Užskej stolici, rozhodli sa majitelia panstva budovať ako trhovú osadu neďaleké Sobrance, ležiace na spomínanej ceste. Prvá správa o konaní obidvoch trhov v Sobranciach pochádza z r. 1411. Postupnými úpravami sa názov – Sabrants, Zobrancz, Sobranec – ustálil do dnešného tvaru Sobrance. V roku 1878 mali Sobrance 49 domov, žilo tu 527 obyvateľov, ktorí sa živili prevažne poľnohospodárstvom a remeselnou výrobou.

Sobrance dnes

Sobrance sú najvýchodnejšie položené mesto na Slovensku, je dôležitým bodom na ceste na Ukrajinu. Európskym unikátom Sobraniec je gitarové múzeum Jána Ferku v Sobranciach, so zbierkou vyše 200 gitár. V blízkosti mesta Sobrance sa nachádzajú Sobranecké kúpele, známe od roku 1336. Areál kúpeľov tvoria parky s prevažne listnatými stromami. Nachádza sa tu šesť minerálnych prameňov.  Celý región v okolí Sobraniec je  predurčený na poľnohospodárstvo a pestovanie viniča. Turistov láka dobré víno z vychýrených vinárskych blastí Sobranecka. 

(Zdroj www.sobrance.sk)

Súvisiace články

Brief history of Sobrance
Brief history of Zemplín
Nagymihály történelméből
Sedmičky v dejinách Michaloviec
Sevens in the history of Michalovce
Szobránc történelméből és jelenéből
Tőketerebes törénelméből és jelenéből
Z histórie Zemplína
Z histórie a súčasnosti Michaloviec
Z histórie a súčasnosti Trebišova
Zemplén történelméből

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu