Logo dolnyzemplin.sk

Z histórie a súčasnosti Trebišova

Z histórie Trebišova

Prvá písomná zmienka o Trebišove je z roku 1254. V tom čase bol Trebišov spolu s hradom Parič vo vlastníctve šľachtica Andronika z Trebišova. Jeho osídlenie je však staršieho dáta. Roku 1319 daroval uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou hradné panstvo Trebišov Drugethovcom. Od roku 1343 bol opäť Trebišov pod vládou kráľovskej rodiny, ktorá ho v roku 1387 darovala šľachticovi Petrovi z Perína. Perényiovcom patrilo trebišovské panstvo 180 rokov. Po bitke pri Moháči (1526) prešlo panstvo opäť do rúk Drugethovcov. Menil sa aj názov mesta - Terebes, Felse Terebes, Trebissou a Trebišov. Obmedzené mestské práva dostal Trebišov v roku 1439, vyvíjal sa však až po novovek ako poddanské mestečko. Od r. 1502 do r. 1530 tu v novozaloženom kláštore pôsobili paulíni.V 16. storočí boli aj vlastníkmi obce. Sto rokov po zrušení (r. 1630) bol kláštor v čase protireformácie obnovený. Hrad Parič odolal útokom krymských Tatárov (1566), ale v roku 1620 si ho podmanilo vojsko Gabriela Bethlena. V roku 1686 ho kuruci pod vedením Imricha Thôkôliho vyhodili do vzduchu. Nevyužívaný hrad majitelia Csákyovci r.1786 rozobrali a kameň použili na výstavbu blízkeho kaštieľa. Rodina Andrássyovcov zdedila kaštieľ v roku 1838, pričom vlastnili 61 % pôdy v trebišovskom chotári.

Trebišov dnes

Keďže mesto leží na úrodnom a teplom juhu Zemplína,  zameranie okresu je prevažne poľnohospodárske. Súčasťou
miestneho koloritu je tradičné vinohradníctvo.

V Trebišove sa nachádza kaštieľ postavený Grófom Imrichom Csákym v roku 1786 v neskorobarokovom slohu, ktorý potom prebudovala rodina Andrassyovcov momentálne slúži ako vlastivedné múzeum. Turistov zaujme aj rozľahlý mestský park, gotický kostol s neskoršou barokovou úpravou, postavený pred rokom 1404,  hrad Parič.

V Trebišove má bohatú tradíciu ochotnícke divadlo. Dlhé roky šíril slávu trebišovského ochotníckeho divadla divadelný súbor Potravinár. Je potešiteľné, že na túto tradíciu plynule nadviazal ochotnícky divadelný súbor, ktorý nesie názov Divadlo "G".

(Zdroj www.trebisov.sk)

Súvisiace články

Brief history of Sobrance
Brief history of Trebišov
Brief history of Zemplín
Honismereti múzeum Tőketerebes
Nagymihály történelméből
Regional history museum Trebišov
Sedmičky v dejinách Michaloviec
Sevens in the history of Michalovce
Szobránc történelméből és jelenéből
Tőketerebes törénelméből és jelenéből
Vlastivedné múzeum v Trebišove
Z histórie Zemplína
Z histórie a súčasnosti Michaloviec
Z histórie a súčasnosti Sobraniec
Zemplén történelméből

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu