Logo dolnyzemplin.sk

Vodné toky, splavovanie riek

Laborec

Je symbolom regiónu Zemplín, keďže je riekou, ktorá preteká takmer celým jeho územím zo severu na juh. Laborec má 129 km. Pramení v Nízkych Beskydách na území Slovenska v nadmorskej výške 682 m n. m. Priberá prevažne ľavostranné, pomerne rozvinuté prítoky Výravu, Udavu a Cirochu, s ktorými nad Humenným spolu vytvárajú vejár tokov. Ďalej rieka obteká pohorie Vihorlat a prechádza do nížiny, kde zmierňuje svoj sklon, zlieva sa s veľkým ľavostranným prítokom Uhom.

Laborec od Stražského až do svojho ústia je celoročne splavný vhodný na nenáročnú vodnú turistiku. Úsek z Radvane nad Laborcom do Humenného a ďalej do Strážskeho je vodácky zaujímavejší. Na jeho splavenie je potrebných aspoň 80 cm na vodočte v Koškovciach.
 

Ondava

Ondava prostredníctvom svojich prítokov (Topľa a i.) odvodňuje územie okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Medzilaborce, Humenné, Michalovce a Trebišov. Spoločne s ľavostrannou Latoricou vytvára rieku Bodrog, ich sútokom pri obci Zemplín v nadmorskej výške 94,5 m n. m.. Podľa dĺžky je 8. najdlhšou riekou u nás. Ondava postupne preteká cez celky Ondavská vrchovina, Beskydské predhorie,Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina.

Zo Svidníka je rieka splavná za stavu 90 cm na vodočte pod mostom, od Stropkova je splavná ak je na vodočte v Stropkove aspoň 50 cm. Úsek pod priehradnou nádržou Domaša je splavný celoročne za stavu 161 cm na vodočte v Hencovciach.
 

Uh

Uh je ľavostranný prítok Laborca. Má celkovú dĺžku 127 km, z toho iba 21,3 km na území Slovenska. Pramení na Ukrajine vo Východných Karpatoch. Uh je na našom území typicky nížinnou riekou, preteká Východoslovenskou rovinou. Ukladá mohutné pokrovy riečnych nánosov, vytvára početné mŕtve ramená.
 

Latorica

Latorica spolu s Ondavou vytvára rieku Bodrog. Má celkovú dĺžku 188 km, odvodňuje územie s plochou 7 700 km², pričom na území Slovenska meria 38 km a plocha povodia je 2 486 km². Latorica je na našom území typicky nížinnou riekou, vytvára veľké množstvo meandrov, slepých ramien i riečnych ostrovov. Na slovenskom území preteká cez CHKO Latorica, územím lužných lesov a močaristých lúk.

Latorica spĺňa podmienky pre splav aj pre náročných vodných turistov. Neposkytuje síce adrenalínové prekonávanie perejnatých úsekov, ale uchváti každého milovníka ticha, pokoja a divočiny.
 

Bodrog

Bodrog vzniká sútokom riek Ondavy a Latorice pri Zemplíne. Je pravým prítokom riekyTisa. Hranicu s Maďarskom prekračuje blízko obcí Klin nad Bodrogom a Borša. Rieka Bodrog je jedinou východoslovenskou vodnou cestou, teda je splavná väčšími loďami, podľa vodného stavu dosahuje hĺbku min. 230 cm. V mieste kde rieka opúšťa Slovensko je najnižšie položené miesto Slovenska - 94,3 m n. m.
Aj rieka Bodrog je splavná v slovenskej i maďarskej časti.


Tisa

Tisa je druhá najvodnatejšia rieka Slovenska, najdlhší a ľavostranný prítok Dunaja. Pramení vo Východných Karpatoch na Ukrajine. Tečie v pohraničnom území Ukrajiny a Rumunska, cez Maďarsko, na krátkom úseku tvorí slovensko-maďarskú hranicu, a vo Vojvodine ústi do Dunaja.

Viac na  http://www.alcea.sk/rieky-regionu.html

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

Agroturistika
Agroturizmus
Folyók, vízitúrák
Holiday camps and Auto campings
Kempingek és faházikók
Kempy a chatové osady
Plavba loďou
Rural tourism
Watercourses and rafting

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu