Logo dolnyzemplin.sk

Morské oko

V srdci pohoria Vihorlat  je nádherne situované jedno z najkrajších prírodných jazier na Slovensku - Morské oko.

Národná prírodná rezervácia Morské oko sa nachádza v CHKO Vihorlat. V objatí Vihorlatských lesov sa tajomne zrkadlí hladina Morského oka vo výške 618 m n. m. o rozlohe 13,8 ha vodnej plochy (750 m dlhého a cca 25 m hlbokého) jazera napájaného priezračnými potokmi. Životný priestor jazera patrí: pstruhovi potočnému, pstruhovi dúhovému, čerbeli pestrej a ostriežovi obyčajnému. Značkovaný náučný chodník chránenej krajinnej oblasti Vihorlat odtiaľ vedie k dominantnej prírodnej pamiatke – Sninskému kameňu, vypínajúcemu sa do výšky 1005m.

Dnes sa v jazere a v okolitých prítokoch nachádza 13 druhov rýb najdominantnejší je v súčasnosti v jazere jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), z ďalších sa tu vyskytuje hrúz škvrnitý (Gobio gobio), belička európska (Alburnus alburnus), mrena karpatská (Barbus carpathicus), a už spomínaný pstruh potočný a pstruh dúhový.

 

Vznik a poloha

Vznik Morského oka spadá do obdobia doznievania sopečnej činnosti vo Vihorlate. Mohutný zosuv z východného svahu Motrogonu a Jedlinky zahradili dolinu potoka Okna a za vzniknutou bariérou vzniklo prírodné jazero. Morské oko je výnimočné svojim pôvodom, polohou, fyzikálno-chemickým a biologickým režimom. Leží pod Sninským kameňom v katastri obce Remetské Hámre, v nadmorskej výške 619 m a dosahuje hĺbku až 25,1 m. Dnešná podoba jazera existuje od osemdesiatych rokov 19. storočia, keď bol vybudovaný umelý priehradný múr. Asi 7 ha plocha jazera po zvýšení vodnej hladiny o 5 m vytvorila dnešnú plochu 13,8 ha. Maximálna dĺžka jazera je 775 m a šírka 312 m.
 

Opis jazera

Do jazera ústi 6 stálych prameňov a niekoľko periodických. Prebytočnú vodu z jazera odvádza potok Okna. Pobrežie je veľmi členité. Jeho západná a severná časť má mierny sklon a je pokrytá jemným pieskom. Východný breh je strmý a kamenitý. Hlbšie časti jazera sú pokryté hrubou vrstvou bahna. V blízkosti prítokov sa hromadí lístie, z ktorého sa celoročne uvoľňuje metán.
Morské oko je veľkou prírodnou zvláštnosťou slovenskej prírody. Na ochranu prírodných hodnôt a krás bolo jazero spolu s okolitými lesmi v roku 1984 vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu, v súčasnosti je to národná prírodná rezervácia v celkovej výmere 108,48 ha.
 

Riziká

Výstavba lesných ciest, ako i ťažba prestárlych porastov holorubným spôsobom znamená pre jazero veľké nebezpečenstvo. Následkom zvýšenej erózie svahov a zárezov ciest, ako aj sústreďovaním odtoku vody z cestného telesa do priepustov sa zvyšuje transport pôdy a zeminy do jazera. Okrem zeminy sa splavuje organický materiál (lístie, konáre, kôra, humus a pod.), ktorý sa po usadení v jazere rozkladá, čím sa voda ochudobňuje o rozpustný kyslík. Všetky tieto okolnosti ovplyvňujú fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti vody. Voda sa stáva výživnejšou, zvyšuje sa množstvo rias a znižuje sa priehľadnosť.

 

Morské oko je národnou prírodnou rezerváciou v rámci chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a preto sú v ňom kúpanie, člnkovanie a rybolov zakázané.

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

CHKO Latorica
Chránená krajinná oblasť Vihorlat
Educational trails
Industrial monuments
Latorca Tájvédelmi Terület
Morské oko (Sea eye)
Műszaki emlékek
Náučné chodníky
Protected landscape area Vihorlat
Sninsky kameň (peak)
Sninský kameň
Szinnai kő
Tanösvények
Technické pamiatky
Tengerszem-tó
Tourist routes
Turistické trasy
Túraútvonalak
Vihorlát Tájvédelmi Terület

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu