Logo dolnyzemplin.sk

Kerékpárutak

Alsó-Zemplén (Dolný Zemplín) régió tökéletes a kerékpárturizmus fejlesztésére, főleg a „rekrea” nehézségű utak részére (azaz a kevésbé tapasztalt kerékpárosok útvonala). Ez elsősorban a síksági és kissé dombos területeire érvényes, ahol az alacsonyabb osztályú utak sűrű hálózata található (másod-, harmadosztályú, megerősített és nem megerősített mezei utak) a közúti forgalom alacsony gyakoriságával. A Kelet-szlovákiai síkság (Východoslovenská nížina) területén számos árvízvédelmi töltés található megerősített korona felülettel, ill. a töltés koronáján kialakított, kerékpározásra alkalmas úttal. 

Kerékpárutak:

Széles-tó 

 • Ungtavas (Kaluža) – Vinna (vár, Vinnai-tó) (Vinné (hrad, Vinianske jazero)) – Nagymihály (Michalovce)
 • Nagymihály (Michalovce) – Vinna (Vinnai-tó) (Vinné (Vinné jazero)) - Ungtavas (Kaluža) – Hajagos (Klokočov) - Harapás (Kusín) - Jósza (Jovsa) – Hanajna (Hnojné) – a Széles-tó töltésének déli része (južná čas hrádze ZŠ) – Vámoslucska (Lúčky) – Zalacska (Zalužice) – híd (most) -  csatorna a Széles-tóból (Zemplínska Šírava) – Fehér-hegy üdülőközpont (rekr. str. Biela Hora) – Nagymihály (Michalovce) (Fehér-hegy - Biela Hora) 

Dusa

 • Nagymihály (Michalovce) – Petróc (Petrovce n/L) - Zemplénszuha (Suché) – Leszna (Lesné) – Márkcsemernye (Pusté Čememé) – Őrmező (Strážske) – Sztára (Staré) – Izbugy (Zbudza) – Nagymihály (Michalovce)

Ondavai síkság 

 • Vásárhely (Trhovište) – Morva (Moravany) – Rákóc (Rakovec n/O) – Alsógyertyán (Nižný Hrabovec) – Kolcsmező (Dlhé Klčovo) – Ondava folyó töltése Parnó mellett (hrádza Ondavy pri Parchovanoch) – Tusa (Tušice) – Tusaújfalu (Tušická N. Ves) – Hór (Horovce) – Vásárhely (Trhovište)
 • Vásárhely (Trhovište) - Bánóc (Bánovce n. Ondavou) – Berettő (Bracovce) - Márk (Markovce) – Málca (Malčice) - Abara (Oborín) – a Laborc és Latorca folyók töltése (hrádza Laborca a Latorice) – Szürnyeg (Sírnik) – Ondava folyó töltése (hrádza Ondavy) – Hór iránya (smer Horovce) - Vásárhely (Trhovište)

Ungszennai halastavak 

 • Nagymihály (Michalovce) – Kráskarebrény (Zemplínska Široká) – Solymos (Iňačovce) – Ungszennai halastavak (Senianske Rybníky) – Ungszenna (Senné) - Pályin (Palín) - Kráskarebrény (Zemplínska Široká) – Nagymihály (Michalovce)

Új zempléni „KSK útvonal“ 

 • Hajagos (Klokočov) - Borsi (Borša)
  (Hajagos (Klokočov) - Nagymihály (Michalovce) – Lasztomér (Lastomír) – Dénesújfalu (Sliepkovce) – Nagyszeretva (Stretava) – Deregnyő, kastély (Drahňov, kaštiež) - Vaján (Vojany) – Nagyráska (V. Raškovce) – Abara (Oborín) - Imreg (Brehov) – Zemplén (Zemplín) – Ladmóc (Ladmovce) – Szőlőske (Viničky) – Borsi (Borša))

Ukrajnai

 • Nagymihály (Michalovce) – Zalacska (Zalužice) – Vámoslucsk, régészeti lelet (Lúčky, archelog. nález) – Fogas (Závadka) – Alsóhalas (Nižná Rybnica) – Szobránc, fürdő (Sobrance, kúpele) - Tiba, szőlőültetvények (Tibava, vinohrady) – Dióska, szőlőültetvények (Orechová, vinohrady) - Székó (Sejkov) – Ukrajna államhatár (št. hr. Ukrajina)

Ugrai 

 • Szobránc (Sobrance) – Tiba (Tibava) – Alsóhunkóc (Choňkovce) – Tibaváralja (Podhoroď)-Nagygereblyés (Ruský Hrabovec) – Ugra (Ubža)

Vihorláti

 • Szobránc, Gitármúzeum (Sobrance,gitarové múzeum) – Szobránc, fürdő (Sobranecké kúpele) – Törökruszka (Ruskovce) - Várjeszenő (Jasenov) - Felsőhalas (V. Rybnica) – Remetavasgyár (Remetské Hámre) – Tengerszem-tó (Morské oko)

Bodrogköz 

 •  Bodrogszerdahely (Streda n. Bodrogom) - Szőlőske (Viničky) – Borsi (Borša) - Kiskövesd (Malý Kamenec) - Nagykövesd (Vežký Kamenec) – Őrös (Strážne) - Nagygéres (Vež. Horeš) - Kisgéres (Malý Horeš) - Perbenyik (Pribeník) - Dobra (Dobrá) - Bély (Biel) - Nagytárkány (Vežké Trakany) - Kistárkány (Malé Trakany)
  - Tiszacsernyő (Čierna n. Tisou) - Battyán (Boany) – kötélhíd felé vezető út (smer lanový most) – Latorca folyó déli töltése (južná hrádza Latorice) – Szentmarja felé vezető út (smer Svätá Mária) – Szomotor (Somotor) – Szőlőske (Viničky) - Bodrogszerdahely (Streda n. Bodrogom) – Magyarország államatára felé vezető út (smer št. hr. MR) - Karos
 • Bodrogszerdahely (Streda n. Bodrogom) - Szőlőske (Viničky) - Borsi (Borša) - Kiskövesd (Malý Kamenec) - Nagykövesd (Vežký Kamenec) – Őrös (Strážne) - Nagygéres (Vežké Horeš) - Kisgéres (Malý Horeš) - Perbenyik (Pribeník) - Dobra (Dobrá) - Bély (Biel) – Nagytárkány (Vež. Trakany) – Kistárkány (Malé Trakany)
  - Tiszacsernyő (Čierna n. Tisou) - Battyán (Boany) – kötélhíd felé vezető út (smer lanový most) – Latorca folyó déli töltése (južná hrádza Latorice) – Szentmarja felé vezető út (smer Svätá Mária) – Szomotor (Somotor) – Szőlőske (Viničky) - Bodrogszerdahely (Streda n. Bodrogom)
 • Bodrogszentes (Svätuše) – Királyhelmec (Krážovský Chlmec) – Kisgéres (Malý Horeš) – Perbenyik (Pribeník) – Dobra (Dobrá) - Bély (Biel) – Bacska (Bačka) – Lelesz (Leles)
  - Pólyán (Požany) - Szolnocska (Sožnička) – Boly (Bož) – Zétény (Zatín) - Szinyér (Svinice) – Véke (Vojka) – Királyhelmec (K. Chlmec)

Ung-vidék 

 • Vaján (Vojany) - Iske (Ižkovce) – Laborc és Latorca folyók töltése (hrádza Laborca a Latorice) – Bés (Beša) - Csicser (Čičarovce) – Latorca folyó északi töltése (severná hrádza Latorice) - Szirénfalva (Ptrukša) - Nagyszelmenc (Vež. Slemence) - Dobóruszka (Ruská) - Kaposkelecsény (Kap. Kl'ačany) - Nagykapos (Vež. Kapušany) - Feketemező (Čierne Pole) – Mokcsamogyorós (Krišovská Liesková) –Vaján (Vojany) – Deregnyő (Drahňov)
 • Nagykapos (Vežké Kapušany) – Királyhelmec (Krážovský Chlmec)
 • Nagykapos (Vežké Kapušany) – Borsi (Borša)

Vihorláti-hegyek  (Jókő - Borolo) 

 • Szobránc (Sobrance) – Törökruszka (Ruskovce) – Várjeszenő (Jasenov) – Felsőhalas (V. Rybnica) - Hegygombás (Hlivištia) – Oroszsebes, fatemplom (Ruská Bystrá, drevený kostolík) - Nagygereblyés (Ruský Hrabovec) - Éralja (Inovce) – Vadászfalva (Beňatina) – Tibaváralja (Podhoroď)- Alsóhunkóc (Choňkovce) – Alsóbaskóc (Baškovce) – Szobránci fürdő (Sobranecké kúpele) - Szobránc (Sobrance)
 • Szobránc (Sobrance) – Tiba (Tibava) - Alsóhunkóc (Choňkovce) – Unglovasd (Koňuš) – Kapás (Priekopa) – Ördögvágás (Porúbka) – Koromlak (Koromža) – Ungludas (Husák) – Felsőnémeti (V. Nemecké) – Dióska (Orechová) - Tiba (Tibava) - Szobránc (Sobrance)

Kelet-Szlovákiai síkság (Borolo – KSK útvonal)

 • Szobránc (Sobrance) – Éles (Ostrov) – Porosztó (Porostov) – Kereszt (Kristy) – Szenteske (Svätuš) – Sárosmező (Blatná Polianka) – Ungszennai halastavak (Senianske rybníky) - Ungszenna (Senné) - Sárosremete (Blatné Remety) – Bunkós (Bunkovce) – Alsóhalas (Nižná Rybnica) – Szobránc (Sobrance)
 • Szobránc (Sobrance) – Nagytárkány (Vežké Trakany)
  (Szobránc (Sobrance) - Tiba (Tibava) - Dióska (Orechová) – Székó (Sejkov) – Jenke (Jenkovce) – Zahar (Záhor) – Ungpinkóc (Pinkovce) – Lakárd (Lekárovce) – Bajánháza (Bajany) – Nagykapos (Vežké Kapušany) - Budaháza (Budince) - Dobóruszka (Ruská) - Nagyszelmenc (Vež. Slemence) – Szirénfalva (Ptrukša) – kötélhíd a Latorca folyó felett (lanový most cez Latoricu) – Battyán (Boany) – Tiszacsernyő (Čierna n/T.) - Kistárkány (Malé Trakany) – Nagytárkány (Vežké Trakany))
 • Tőketerebes (Trebišov) - Borsi (Borša)
  (Tőketerebes (Trebišov) – Garany (Hraň) - Szürnyeg (Sirník) – Imreg (Brehov) - Zemplén (Zemplín) – Ladmóc (Ladmovce) - Szőlőske (Viničky) – Borsi (Borša))

Tokaji kerékpárutak 

 • Velejte (Vežaty) – Nagytoronya (Vežká Tŕňa) - Kistoronya (Malá Tŕňa) – Csarnahó (Černochov) – Nagybári (Vežká Bara) - Kisbári (Malá Bara) - Szőlőske (Viničky) - Borsi (Borša)
 • Szőlőske (Viničky) - Kisbári (Malá Bara) - Nagybári (Vežká Bara) - Csarnahó (Černochov) –Céke (Cejkov) - Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom)
 • Tőketerebes (Trebišov) – Csörgő (Čerhov) - Újhely (Slovenské Nové Mesto) – Borsi (Borša) – magyarországi Sárospatak iránya felé (smer MR Sarospaták)

Kerékpárutak Széles-tó  - Tokaji 

Mestom bicyklujem bezpečne [pdf, 1,05 MB] -Tájékoztató letölthető

Súvisiace články

Agroturistika
Agroturizmus
Borturizmus
CHKO Latorica
Chránená krajinná oblas Vihorlat
Cycling routes
Cyklotrasy
Educational trails
Landscape Protected area Latorica
Latorca Tájvédelmi Terület
Náučné chodníky
Protected landscape area Vihorlat
Rural tourism
Senianske rybníky
Senianske rybníky (PLA)
Sninsky kameň (peak)
Sninský kameň
Sport és sportpályák
Sports and sport grounds
Szinnai kő
Széles-tó (Zemplínska Šírava)
Tanösvények
Tourist routes
Turistické trasy
Túraútvonalak
Vihorlát Tájvédelmi Terület
Vinianské jazero
Vinnai-tó
Vínna turistika
Wine tourism
Zemplínska šírava
Zemplínska šírava (reservoir)
Šport a športoviská

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu