Logo dolnyzemplin.sk

O portáli DolnyZemplin.sk

Územie Dolného Zemplína ponúka jedinečné príležitosti pre cestovný ruch - rekreácie pri vode, vínny turizmus, agro a eko turistika a mnoho mnoho ďalších možností oddychu, prírodných krás, zaujímavostí, inšpirácii...

Dolnyzemplin.sk má potenciál stať sa komplexným infoportálom pre dané územie s modernými elektronickými službami pre užívatelov, návštevníkov, obce aj podnikatelské subjekty v oblasti CR. Portál turizmu s množstvom automatizovaných funkcionalít pre užívatelov, návštevníkov, podnikateľov, s možnosťami automatického zakladania produktov a služieb CR, kontaktných formulárov, spätnou väzbou s hodnotenim spokojnosti, interaktívnych informačných máp...

Portál vznikol  v rámci projektu Michalovce - vstupná brána turizmu Zemplína v operačnom programe ROP opatrenia Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu - neinvestičné aktivity. Viac informácii o projekte Michalovce - vstupná brána turizmu Zemplína

 

Tento portál vznikol s finančnou podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci projektu Michalovce – vstupná brána turizmu Zemplína


Európsky fond regionálneho rozvoja - Investícia do vašej budúcnosti

 


 

Portál dolnyzemplin.sk bol v rámci projektu SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce doplnený a rozšírený o jazykové mutácie - anglický a ukrajinský jazyk, boli doplnené 360o panorámy z interiérov  a exteriérov zaujímavých miest.  Viac informácii o projekte SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce

 

SK – INFO –UA
Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce
Innovative information products of cross-border cooperation

 

Tento portál vznikol aj v rámci programu SK08 – Cezhraničná spolupráca, financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

SLOVENSKO – UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU
SLOVAKIA – UKRAINE: COOPERATION ACROSS THE BORDER

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu