Logo dolnyzemplin.sk

Hvezdáreň v Michalovciach

Hvezdáreň v Michalovciach je špecializovanou inštitúciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju vedy a vedeckých poznatkov tým, že plní úlohy na úseku populárno - výchovnej, vzdelávacej, odborno - výskumnej, pozorovateľskej a poradenskej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných vied.  

Moussonov dom

Hvezdáreň sídli v budove domu  významného maliara Zemplína - T.J. Moussona na Hrádku, ktorý bol v 80-tych rokoch 20. storočia prestavaný na účelové zariadenie. Od 1. apríla 2002 je Hvezdáreň v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a dnes pôsobí ako samostatná jednotka.
 

Vybavenie observatória

Na budove sú dve kupoly a to päťmetrová, v ktorej je umiestnený Coudé refraktor 150 mm/2250 mm a refraktor 130 mm/1500mm. V trojmetrovej kupole sa nachádza zrkadlový ďalekohľad Cassegrain 200 mm/1760 mm. Pre pozorovanie mimo hvezdárne sa používa niekoľko menších prenosných ďalekohľadov  s automatickým navádzacím systémom. V budove observatória sa nachádza prednášková miestnosť pre 70 osôb a menšia klubovňa pre približne 30 ľudí. Hvezdáreň v Michalovciach v rámci svojej činnosti organizuje pravidelné astronomické pozorovania, ktoré sa konajú na hvezdárni za jasného počasia vždy v stredu a v piatok.
 

Činnosť hvezdárne

V rámci našej činnosti hvezdáreň ponúka veľkoplošnú projekciu videoprogramov z oblasti astronómie, kozmonautiky, ekológie a prírodných vied, večerné pozorovanie oblohy každú stredu a piatok po zotmení (za jasného bezoblačného počasia), prednášky pre verejnosť, besedy, výstavy, semináre, tábory a expedície, krúžkovú činnosť  >viac informácií

Zdroj: www.hvezdaren-mi.sk

 

Kontakt:

Hvezdáreň v Michalovciach . Hrádok 1
Tel: +421 56 644 32 59, 32 60 
Fax: +421 56 644 32 60
E-mail: info@hvezdaren-mi.sk
Web: www.hvezdaren-mi.sk

Súvisiace články

A bank épülete
A régi bíróság épülete
Aranybika
Bank palota
Banková budova
Bankový palác
Budova starého súdu
Csillagvizsgáló
Filmszínházak
GITAROVÉ MÚZEUM SLOVAKIA
Galérie
Galériák
Grosz palota
Groszov palác
Honismereti múzeum Tőketerebes
Kaplnka sv. Antona Paduánskeho
Kastély
Kaštiele a kúrie
Kaštieľ Sztárayovcov
Kiná, divadelné predstavenia
Literárne múzeum Pavla Horova
P. Horov Irodalmi múzeum
Páduai Szent Antal Kápolna
Radnica
Szobránci Gitármúzeum
Sztáray kastély
További múzeumok
Vlastivedné múzeum v Trebišove
Városháza
Zempléni múzeum Nagymihályban
Zemplínske múzeum v Michalovciach
Zlatý býk
Zsidó zsinagóga
Židovská synagóga
Ďalšie múzea

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu