Logo dolnyzemplin.sk

Produkty projektu SK-INFO-UA

Prezentácia výsledkov projektu Inovatívne inormačné produkty cezhraničnej spolupráce - SK-INFO-UA

V rámci projektu  SK-INFO-UA (viac o projekte) vznikli nasledujúce produkty:

Prezentačné video o meste Michalovce a okolí
(mp4, 12 min., slovenské titulky)

Документальний фільм про навколо міста Міхаловце
(формат  мп4, 12 хвилин, українські субтитри)

Film document about town Michalovce
(mp4, 12 min., english titles)

 
Multimediálni sprievodcovia a audiosprievodcovia - Spoznaj taje minulosti, Zaži život mesta, Objav miesta oddychu
(formáty pdf, epub)

 Mультимедійні гіди i aудіогіди - Погляд у минуле, Місто пульсує життям, В обіймах природи
(формати pdf i epub)

 Multimedia and audio guides in english language - Insights into the past, Explore the bustling town, Discover places for relax
(formats pdf and epub)

 Od Michaloviec po Užhorod    
 Від Міхаловце дo Ужгородa  
 From Michalovce to Uzhhorod

 Knižná fotografická publikácia s umeleckými fotografiami,
 ISBN: 978-80-89857-02-9  

 Tlačení sprievodcovia - Spoznaj taje minulosti, Zaži život mesta, Objav miesta oddychu 

 Друковані путівники - Погляд у минуле, Місто пульсує життям, В обіймах природи 
 

 Printed guides - Insights into the past, Explore the bustling town, Discover places for relax

NET-TOP-BOX - prezentačné servery
v TIK v Michalovciach a v TIK v Užhorode

Informačné turistické web portály
v 3 jazykových mutáciách - slovenský, ukrajinský a anglický:

http://www.dolnyzemplin.sk


 

 

 

http://ungvar.rada-uzhgorod.gov.ua

Informačné turistické tabule
(5 tabúľ v meste Michalovce a 10 tabúľ v meste Užhorod) 
Infokiosky s dotykovou obrazovkou 
V Michalovciach sú umiestnené na  autobusovej stanici (outdoor) a v foaer MsKS (indoor).
V Užhorode na Ul. F. Rákociho .

 Od Michaloviec po Užhorod    
 Від Міхаловце дo Ужгородa  
 From Michalovce to Uzhhorod

 Albumy so 48 umeleckými fotografiami vytavovanými v Galériách pod nebom,
 ISBN: 978-80-89857-03-6  


Galéria pod nebom

Na Námestí osloboditeľov v meste Michalovce
 

a v meste Užhorod na Ul. F. Rákociho 


 
 
 

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu