Logo dolnyzemplin.sk

Drevené kostolíky

Drevené kostolíky sú súčasťou kultúrnej tradície východného cirkevného obradu a na Dolnom Zemplíne dopĺňajú sieť sakrálnych stavieb tohto typu nachádzajúcich sa na severovýchode Slovenska.

Ruská Bystrá

Gréckokatolícky drevený kostol sv. Mikuláša - biskupa. Kostolík patrí medzi objekty vyhlásené za Národnú kultúrnu pamiatku. V roku 2008 bol zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša - biskupa z roku 1730. Drevená trojdielna zrubová stavba pozostáva z oltárnej miestnosti, lode a podvežia. Oltárna miestnosť má polygonálny (6-uholníkový) tvar. Strecha je šindľová. Jej takmer pravidelný valbový tvar, ktorý pripomína tradičné roľnícke domy, je narušený jednou väčšou vežou nad babincom a maličkou vežičkou nad oltárnou časťou. Interiér pochádza z obdobia vzniku stavby a je riešený v barokovo-rokokovom štýle.  Ikonostas a oltár boli vyhotovené v prvej polovici 18. storočia. Na cárskej bráne sa nachádzajú ikony štyroch evanjelistov (Marek, Matúš, Lukáš a Ján), taktiež ikona Zvestovania. 

Dodnes sa v kostolíku konajú bohoslužby.

Inovce

Gréckokatolícky kostolík sv. Michaela Archanjela, vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.  Trojdielna zrubová stavba je prikrytá valbovou šindľovou strechou s dvomi vežičkami.

Cerkva archanjela Michala bola postavená v roku 1836. Táto trojpriestorová stavba zrubového typu s presbytériom, loďou so štvorcovým pôdorysom a otvoreným priestorom pod vežou-babincom, je prikrytá valbovou šindľovou strechou. Priestory majú rovné stropy s doskovaním. Veža dosadá na konštrukciu babinca, je situovaná do prečnievajúcej strechy a podchytená drevenými krákorcami. Hlavný oltár s predstavaným ikonostasom má neobarokové ornamenty a pochádza z čias stavby kostolíka. Ikona Kristus učiteľ pochádza z roku 1760 - 1780.  Ikonostas je z polovice 19. storočia. Zaujímavá je ikona "Pieta" so signatúrou autora: Mankovič Michal, 1842.  

Obidva drevené kostolíky ako unikátne pamiatky ľudovej architektúry majú pre cestovný ruch v regióne veľký význam. 

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

Fa templomok
Kláštory
Kolostorok
Sakrálne stavby
Szakrális épületek
Wooden churches

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu