Logo dolnyzemplin.sk

Dôležité čísla

Polícia:
 

158; 122;
policajné oddelenie Michalovce - 159  (núdzové volanie); +421 - 56 - 64 22 279
Zemplínska šírava  -  +421 - 56 -  6492 133

Rýchla zdravotnícka služba: 155; 112
Hasiči: 150; 112
Letecká záchranná služba: +421 - 55 - 64 28 665;    +421 - 918 494 055;     18 155
Vodná záchranná služba: +421 - 918 - 477 428
Odťahová služba: +421 - 56 - 64 42 255;     +421 - 907 - 216 260;    +421 - 907- 488 484;
+421 - 910 - 942 294
   
Infocentrum Michalovce: +421 - 56 - 62 81 429;    +421 - 56 - 68 64 105
Infocentrum Vinné: +421 - 56 - 6871044, +521 - 915 - 859 264
Info centrum Hôrka: +421 - 56 - 64 92 132;   +421 - 56 - 68 71 040
Info centrum Kaluža: +421 - 56 - 64 92 319;   +421 - 56 - 64 92 110;    +421 - 56 - 64 92 117;
+421 - 56 - 28 50 073
Obecný úrad Klokočov: +421 -  56 - 64 92 112
Infocentrum Trebišov: +421 - 56 - 67 23 277
Infocentrum Sobrance: +421 - 56 - 65 22 214
Infocentrum Veľké Kapušany: +421 - 56 - 63 84 317
Infocentrum Kráľovský Chlmec: +421 - 56 -  6321620;  +421 - 918 - 624163,  +421 -  918 - 628319

 

Súvisiace články

Fontos telefonszámok
Informačné centrá
Információs irodák

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu