Logo dolnyzemplin.sk

Latorca Tájvédelmi Terület

A Latorca Tájvédelmi Terület (CHKO Latorica) a Szlovák köztársaság (Slovenská republika) síkvidéki tájának második nagykiterjedésű tájvédelmi területe az Erdőhát Tájvédelmi Terület (CHKO Záhorie) után 23 198 ha nagyságú területtel. A terület magába foglalja a Latorca (Latorica) folyót valamint a Laborc (Laborec) és az Ondava (Ondava) folyók alsó folyamát a holtágakkal, a hozzá tartozó ártéri erdőkkel és hordalékos rétekkel. Szinte az egész területet átszövi az élő- és holtágak valamint meliorációs csatornák hálózata, melyek a folyók szabályozása és a vízelvezetési folyamat következményeként keletkezett 1953-1965 között. 

Növényzet 

A Tájvédelmi Terület legjelentősebb jelensége a ritka és különlegesen értékes vízi és mocsári biocönózis, amely az egész országban több tekintetben páratlan látványt nyújt. A növénytársulások fajösszetétele nagyon változatos. A ritka vízi fajok között megtalálhatunk fehér tavirózsát, sárga tavirózsát, kolokánt, sulymot, hernyópázsitot és sok egyéb másat. A legkiemelkedőbb fajokhoz a kökörcsin, buglyos fátyolvirág, kései szegfű, mocsári kosbor, tavaszi tőzike, négylevelű mételyfű. A rendszeresen elárasztott, legelőként szolgáló rétekre szétszórt cserjecsoportok és cserjeközösségek, valamint szoliterek, többnyire fűzfák jellemzők.

Állatvilág

Az állatok képviselete nagyon gazdag. A terület elhelyezkedése a vízimadarak vándorlási útvonalán meghatározza a távolabbi földrajzi területekről itt előforduló állatok nagy számát. A gerinctelenek közül megemlíthetjük a szarvasbogarat, szöcskét, sisakos sáskát, imádkozó sáskát. A halak reprezentációja gazdag – réti csík, lápi póc, szivárványos ökle, széles durbincs. A kétéltűek mindegyike megtalálható itt - mocsári teknős, zöld gyík, erdei sikló, folyami vidra... A madarak közül itt fészkel a tengeri sas, fekete gólya, szürke gém, kis kócsag, nagy kárókatona, függő cinege, közönséges denevér és mások.

Bodrogköz (Medzibodrožie) és a Ramsari terület 

Ártéri erdők, vízi és mocsári közösségek, a Latorca (Latorica) elárasztott területei a kusza holtágak, homokdűnék – mindez egyedi és megismételhetetlen jelleget kölcsönöz a Latorca síkság (Latorická rovina) ezen területén.

A Tájvédelmi Területen 11 kis méretű védett terület található. A Natura 2000 védett területek európai rendszere 12 európai jelentőségű területet és a Bodrogközi védett madárterületet (Chránené vtáčie územie Medzibrožie) foglalja magába, amely a Latorca Tájvédelmi Terület (CHKO Latorica) nagy részét lefedi. A Latorca Tájvédelmi Terület (CHKO Latorica) részét képezi a Latorca Ramsari Terület (Ramsarská lokalita Latorica), amelynek szubregionális jelentősége van az élőlények vándorlása szempontjából. 1993-ban lett bejegyezve a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek jegyzékébe.

A Bodrogközi védett madárterület (Chránené vtáčie územie Medzibrožie) (33 754 ha), mely magába foglalja a Latorca Tájvédelmi Területet (CHKO Latorica) is, a Latorca (Latorica), a Laborc (Laborec) és az Ondava (Ondava) folyók mentén található. Az egész területet különböző élőhelyek - rétek, mezők, holtágak, ártéri erdők, mocsarak, homokdűnék - mozaikjai jellemzik. 

Tajba Nemzeti Természetvédelmi Rezervátum 

A Tajba Nemzeti Természetvédelmi Rezervátum (Národná prírodná rezervácia Tajba) a Latorca Tájvédelmi Terület (CHKO Latorica) része és 1966 óta törvénnyel védett. Tulajdonképpen a Bodrog folyó (rieka Bodrog) elszigetelt holtágáról van szó, ahol fennmaradtak a Bodrogköz (Medzibodrožie) mocsári életközösségei. Egyedi élőhely, ahol ma is él és természetes úton szaporodik a mocsári teknős (Emys orbicularis), számára ez az utolsó menedékhelyek egyike. A mocsári teknősön kívül a Tajbán számos értékes mocsári növény-és állatfaj megtalálható, elsősorban vízimadarak, de kétéltűek és hüllők is.

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

Agroturistika
Agroturizmus
CHKO Latorica
Chránená krajinná oblas Vihorlat
Cycling routes
Cyklotrasy
Educational trails
Kerékpárutak
Landscape Protected area Latorica
Morské oko
Morské oko (Sea eye)
Náučné chodníky
Protected landscape area Vihorlat
Rural tourism
Senianske rybníky
Senianske rybníky (PLA)
Tanösvények
Tengerszem-tó
Vihorlát Tájvédelmi Terület

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu