Logo dolnyzemplin.sk
submenutop

CHKO Vihorlat

Vihorlat (1 076 m n. m.) je najvyšší vrch sopečného pohoria Vihorlatské vrchy. Na úbočí vrchu sa rozprestiera najmenšia chránená krajinná oblasť na Slovensku - CHKO Vihorlat. Na severnej strane kopca sa nachádza Vojenský obvod Valaškovce, preto na vrchol nevedie žiadna oficiálna turistická značka.
CHKO Vihorlat

» viac informacií

submenubottom
submenutop

CHKO Latorica

Najvýznamnejším fenoménom CHKO Latorica sú už dnes zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biotopy, tvoriace komplex, ktorý nemá obdobu v celej republike.
CHKO Latorica

» viac informacií

submenubottom
submenutop

Senianske rybníky

Je jednou z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. Tvorí ho sústava komerčne využívaných rybníkov a národná prírodná rezervácia Senné rybníky. Územie je významné hniezdisko pre vodné a pri vode žijúce vtáky.
Senianske rybníky

» viac informacií

submenubottom
submenutop

Parky, vzácne stromy

Park Kerta v Michalovciach s 370 ročným dubom letným, dentrologický park v Pavlovciach, vzácne stromy a dreviny v parku v Strážskom a v mestskom parku v Trebišove...
Parky, vzácne stromy

» viac informacií

submenubottom

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu