Logo dolnyzemplin.sk

Z historii i teraźniejszości Michalowiec

Z historii Michalowiec

Same Michalowce są w dokumentach wspominane już w 1244 r., jako miasto podawano są aż początkiem XV wieku. W najstarszym dokumencie z 1244 r.  Michalovce są wymieniane jako osada – possessio Mihal. W dokumencie z 1258 r. Michalovce są wymieniane jako praedium Mihała, co oznacza centrum włości. Korzystne położenie Michalowiec na brzegu rzeki Laborec i skrzyżowaniu dróg pomogł  wiosce przekrzastłcić się w miasto. Prawdopodobnie wydarzyło się to w XIII wieku, ponieważ już w 1290 r. wspomina się w Michalowcach parafia i kościół poświęcony p. Marii. W tym samym roku wymieniono 4 młyny a w 1335 r. przy miejscowej parafii również szkola łacińska z własnym budynkiem. Do najstarszej części – ulicy Słowackiej przybywa więcej osiedli i majer. W drugiej połowie XIII wieku niemieccy osadnicy przybyli do miasta. Na temat coraz ważniejszej pozycii Michalowiec jako naturalnego centrum życia gospodarczego i społecznego w XIV wieku, mówią zapisy tak jak na przykład z 1346 r. - prawo myta, 1374 r. sobotnie targi i od 1399 r. targ coroczny. Pierwsza wzmianka o Michalowcach jako oppidum (miasto) pochodzi z 1416 roku, kolejnym ważnym krokiem w rozkwicie gospodarczym było przyznanie prawa dwóch corocznych targów w 1449 roku. Dobry stan komunikacji był ważny dla rozwoju handlu, dlatego w 1441 r. dochodzi do spojazdnienia bagien i zbudowania mostu nad rzeką Laborec.

Strategiczne położenie miasta dało podstawę do stworzenia tradycyjnego i klasycznego rzemiosła, handlu, późniejszej produkcji przemysłowej w odzieży, budownictwie, ceramice, budowie maszyn, elektrotechnice i przetwórstwie spożywczym. Przeszłość miasta i regionu prezentuje siedem stałych wystaw w Zemplinskim Muzeum, które znajduje się w barokowo-klasycystycznej pańskiej rezydencji rodziny Sztáray. W jego pobliżu w 1977 r. znaleziono fundamenty przedromańskiej rotundy. Rozwój Michalowiec był ściśle związany więcej niż 200 lat z rodziną Sztáray. Z tej rodziny pochodziła Anna Brown, rodzona Sztáray, dworska dama jednej z córek austriackiej cesarzowej Marii Teresy - Marii Kristina i Irmy Sztáray, dworska pani cesarzowej Elżbiety Bawarskiej, nazywana Sisi. Miasto odwiedziło także wiele ważnych osób, najcenniejszymi gośćmi byli cesarz Franciszek Józef I w 1851 roku.

Michalowce - perła Zemplina

Współcześnie Michalowce zajmują powierzchnię 52,81 km2 i zamieszkuje ją prawie 40 000 mieszkańców..

Opierając się na faktach historycznych, Michalovce stały się naturalnym ośrodkiem edukacji, handlu i turystyki w Zemplinie. Oprócz szkół średnich, które mają długą tradycję w Michalowcach, założono tutaj filie czterech uniwersytetów. Na terenie miasta znajduje się również najstarsze liceum wschodnie od pasma górskiego Slanske vrchy, które nosi imię jego absolwenta - znaczącego artysty narodowego i poety Pawła Horova. Rozległa rekonstrukcja historycznego centrum Michalowce przyniosła miastu nowe życie. Strefa dla pieszych stała się miejscem pełnym różnorodnych zajęć, odpowiednim do przyjemnych spacerów, odpoczynku przy fontannie miłości i organizowania różnych wydarzeń kulturalno-społecznych. Najbardziej typowe i regularnie powtarzające się wydarzenia obejmują targi, jarmarki, uroczystości karnawałowe i różne wydarzenia folklorystyczne. Pomimo tego, że na terytorium Michalowiec nie znajduje się stały budynek teatru, przez cały rok występuje tutaj wiele zespołów teatralnych, których występy odbywają się w Miejskim Centrum Kultury. Mieszkańcy miasta i również jego goście mogą cieszyć się ustronnym wypoczynkiem w parkach znajdujących się w ścisłym pobliżu strefy dla pieszych, którą jest Park Miejski (Ulica Kpt. Nálepku), Park Studencki (Ulica Obchodná) i Park „Kerta” (Plac Kościelny - Kostolné námestie). Do najstarszych i najcenniejszych zabytków architektonicznych w Michalowcach możemy zaliczyć fundamenty przedromańskiej rotundy i rzymskokatolicki kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z XIII-XV Wieku. Ciekawą cechą miasta jest klasycystyczna rezydencja rodziny Sztáray, która została zbudowana na fundamentach zamku wodnego z XIII wieku, a obecnie są w jego pomieszczeniach wystawiane ekspozycje Muzeum Zemplin.

(Źródło www.michalovce.sk)

Fotoalbum k článku

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu