Logo dolnyzemplin.sk

Szlaki rowerowe

Region Dolnego Zemplina jest idealnym terenem do rozwoju ruchu rowerowego, zwłaszcza do tworzenia tras stopnia obciążenia rekrea (czyli trasy dla mniej wykwalifikowanych rowerzystów). Dotyczy to zwłaszcza jego płaskiej i pagórkowatej części, gdzie znajduje się stosunkowo gęsta sieć dróg niższej klasy (drogi drugiej, trzeciej klasy, utwardzone i nieutwardzone drogi polne) o niskim natężeniu ruchu drogowego. Na obszarze Wschodniosłowackiej niziny znajduje się

również  wiele  tam  przeciwpowodziowych  o  wzmocnionej  koronie,  ewent.  ze ścieżką zbudowaną na koronie tamy nadającej się do jazdy na rowerze.

Rozkład szlaków rowerowych:

Zemplinska Szirawa

● Kałuża - Winne (zamek, jezioro Winne) – Michalowce
● Michalowce – Winne (jezioro Winne) – Kałuża – Klokoczów – Kusin – Jovsa – Hnojne – południowa część tamy szkoły podstawowej – Lúčky – Zalužice – most – odpływ ze Szirawy – rekr. str. Biała Góra – Michalowce (Biała Góra)

Dusza

● Michalovce – Petrovce n/L - Suche – Lesne – Puste Čemerne – Strážske – Stare – Zbudza – Michalowce

Równina Ondava

● Trhovište - Moravany – Rakovec n/O – Nižný Hrabovec – Klčovo – tama Ondavy pri Parchovanoch – Tušice – Tušická N. Ves – Horovce – Trhovište
● Trhovište – Bánovce n. Ondavou – Bracovce – Markovce – Malčice – Oborín – tama rzeki Laborec i Latorica -  Sírnik – tama Ondavy – smer Horovce – Trhovište

Stawy Senianske

● Michalowce – Zemplinska Široká – Iňačovce – Senianske Rybníky (stawy)
– Senné – Palín – Zemplinska Široká – Michalowce

Nowa zemplinska „Trasa KSK“

● Klokočov – Borša  (Klokočov- Michalowce - Lastomír – Sliepkovce – Stretava – Drahňov (zameczek) – Vojany – V. Raškovce – Oborín – Brehov
– Zemplin – Ladmovce – Viničky – Borša)

Ukraińska

● Michalowce – Zalužice – Lúčky (znalezisko archelogiczne) – Závadka – Nižná Rybnica – Sobrance (kąpiele) – Tibava (winnice) – Orechová (winnice) – Sejkov – granica państwowa Ukraina

Ublianska

● Sobrance – Tibava – Choňkovce – Podhoroď – Ruský Hrabovec– Ubľa

Vihorlatská

● Sobrance (muzeum gitary)– kąpiele Sobrance – Ruskovce – Jasenov – V. Rybnica – Remetské Hámre – Morskie oko

Międzybodroże

● Streda n. Bodrogom – Viničky - Borša - Mały Kamieniec – Wielki Kamieniec –Stráže – Wielki Horeš – Mały Horeš – Pribenik – Dobra – Biel
– Veľké Trakany – Malé Trakany – Čierna n. Tisou – Boťany – kierunek most linowy – południowa tama Latorice – kierunek Święta Maria – Somotor – Viničky – Streda n. Bodrogom – kierunek granica państwowa MR Karos
● Streda n. Bodrogom – Viničky - Borša – Mały Kamieniec – Wielki Kamieniec –Stráže – Wielki Horeš – Mały Horeš – Pribeník – Dobrá – Biel
– Wielkie Trakany – Małe Trakany – Čierna n. Tisov – Boťany – kierunek most linowy –tama południowa rzeki Latorica – kierunek Święta Maria – Somotor – Viničky – Streda n. Bodrogom
● Svätuše – Kráľovský Chlmec – Mały Horeš – Pribeník – Dobrá – Biel – Bačka – Leles – Poľany – Solniczka – Boľ – Zatín – Svinice – Svinice – Vojka – K. Chlmec

Pouże

● Vojany – Ižkovce – tama rzeki Laborec i Latorica – Beša – Čičarovce – północna tama rzeki Latorica – Ptrukša – Wielkie Slemence – Ruská – Kap. Kľačany – Wielkie Kapušany – Czarne Pole – Krišovská Liesková – Vojany
– Drahňov
● Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec
● Veľké Kapušany – Borša

Góry Wyhorlat (Dobra voda - Borolo)

● Sobrance – Ruskovce – Jasenov – V. Rybnica – Hlivištia – Ruská Bystrá (drewniany kościółek) – Ruský Hrabovec – Inovce – Beňatina – Podhoroď – Choňkovce – Baškovce – Sobranecké kúpele – Sobrance
● Sobrance – Tibava - Choňkovce – Koňuš – Priekopa – Porúbka – Koromľa – Husák – V. Nemecké – Orechová – Tibava – Sobrance

Východoslovenská rovina (Borolo - Trasa KSK)

● Sobrance – Ostrov – Porostov – Kristy – Svätuš – Blatná Polianka – Senianske rybníky – Senné – Blatné Remety – Bunkovce – Nižná Rybnica – Sobrance
● Sobrance – Veľké Trakany (Sobrance – Tibava – Orechová – Sejkov – Jenkovce – Záhor – Pinkovce – Lekárovce – Bajany – Veľké Kapušany – Budince – Ruská – Veľ. Slemence – Ptrukša – lanový most cez Latoricu
–Boťany – Čierna n/T – Malé Trakany – Veľké Trakany
● Trebišov  - Borša (Trebišov - Hraň – Sirník – Brehov – Zemplín – Ladmovce – Viničky – Borša)

Tokajské cyklotrasy

● Veľaty – Veľká Tŕňa - Malá Tŕňa – Černochov - Veľká Bara – Malá Bara – Viničky – Borša
● Viničky – Malá Bara – Veľká Bara – Černochov – Cejkov – Streda nad Bodrogom
● Trebišov – Čerhov – Slovenské Nové Mesto – Borša – smer MR Sarospaták


Szlak rowerowy Zemplinska szirawa - Tokaj - studia spełnienia się

Miastem jeżdżę rowerem bezpiecznie [pdf, 1,05 MB] - Ulotka informacyjna do pobrania

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu