Logo dolnyzemplin.sk

Ścieżki dydaktyczne

Ścieżka dydaktyczna Remetske Hamre – Morskie oko

Chronione terytorium: CHOK (Chroniony obszar krajobrazu) Wyhorlat, NRP Morskie oko, powiat Sobrance
Wyjście z gminy Remetske Hamre – przystanek autobusowy
Ciekawostki ścieżki dydaktycznej: Morskie oko (Wielkie jezioro Wyhorlatskie) - największe jezioro Wyhorlatu, wyżyny, wrzosowiska i torfowiska, Remetske Hamre – gmina z tradycją obróbki drewna, spalania węgla drzewnego, górnictwa i obróbki żelaza.

Przewodnik ścieżką dydaktyczną:
1. Remetské Hámre – Morské oko (panel nr. 1-7)
2. Morské oko – okręg  (panel nr. 1 – 4  Morské oko – Sninský kameň – Sninské stawy)
3. Morské oko – Sninski kamień  (panel nr.. 5-6)
4. Sninski kamień – Sninske stawy (panel nr. 7 – 10)

Ścieżka dydaktyczna Morskie oko – Sninski kamień – Sninskie stawy

Chronione terytorium: Chroniony obszar krajobrazu Wyhorlat, NRP Morskie oko, Sninski kamień, powiat Sobrance, Snina
Wyjście z gminy Remetské Hámre
Ciekawostki ścieżki dydaktycznej: jezioro Morskie oko (powstało zablokowaniem doliny potoku Okna przy aktywności wulkanicznej)
PP Sninski kamień – żużel erozyjny przepływu lawy – znaczące miejsce botaniczne, chroniona roślina smotrawa okazała – żywy symbol Wyhorlatu.

Przewodnik ścieżką dydaktyczną:

1. Remetske Hamre – Morskie oko (panel nr. 1-7)
2. Morskie oko – okręg (panel nr. 1-4 Morskie oko – Sninski kamień – Sninskie stawy)
3. Morskie oko – Sninski kamień (panel nr. 5 -6)
4. Sninski kamień – Sninskie stawy (panel nr. 7-10)

Leśna ścieżka dydaktyczna

Chronione terytorium: Chroniony obszar krajobrazu Wyhorlat, NRP Morskie oko, powiat Sobrance
Początek trasy - ścieżka turystyczna do Sninskiego kamienia, koniec trasy - na ścieżce dydaktycznej wokół Morskiego oka (2,65 km)

Tematyczne zatrzymania:

1. Milier, makieta „mile“, spalanie węgla drzewnego
2. Obiekty służące do odpoczynku
3. Szkodniki leśnych roślin drzewiastych na terytorium pasma górskiego Wyhorlat
4. Polowanie i obiekty myśliwe
5. Jama śnieżna
6. Geologia i warunki naturalne, zablokowanie górskich potoków
7. Leśne linie kolejowe
8. Przestrzenne dzielenie lasu
9. Bliski las przyrody (las selektywny)

Ścieżka dydaktyczna Ptasim rajem przy Iniaczowcach i Sennym

Chronione terytorium: Chroniony obszar ptasi Senianskie stawy, Ramsarski obszar Senne-stawy - Terytorium znaczenia europejskiego, powiat: Michalowce, Sobrance
Wyjście z gminy Iniaczowce, Senne, Blatne Remety (długość - 8 km)
Ciekawostki ścieżki dydaktycznej:  dobrze zachowane wilgotne i mokre łąki, Narodowy rezerwat przyrody Senne-stawy, największy system stawów na Słowacji, zameczek w gminie Senne. 

Tematyczne zatrzymania:

1. Historia gminy Iniaczowce
2. Wielka mapa terytorium
3. Odrestaurowana promieniejąca studnia
4. Historia pasterstwa w województwie
5. Wieża widokowa
6. Rodzaje ptactwa w obszarze
7. Historia łowu ryb w województwie
8. Wartość wielkich łąk dla przyrody i ludzi
9. Zameczek historyczny Senne

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu