Logo dolnyzemplin.sk

Senianske rybníky

Miejscowość Senianske rybníky obejmuje Narodowy Rezerwat Przyrody, system stawów hodowlanych i okoliczne łąki. Jest to jedno z najważniejszych miejsc ornitologicznych w Europie Środkowej. Składa się z systemu komercyjne wykorzystywanych stawów i Narodowego Rezerwatu Przyrody Senné rybníky. Obszar jest znaczącym gniazdowiskiem dla wodnych i przy wodzie żyjących ptaków. Zagnieżdża tutaj na przykład warzęcha zwyczajna, szablodziób zwyczajny, czapla biała i srebrzysta, błotniak stawowy, czapla purpurowa. Ten „ptasi raj” o międzynarodowym znaczeniu znajduje się między wioskami Senné i Iňačovce na spadzie geologicznym, tzw. „seniackie mokradło” w wysokości 100–104 m i zajmuje powierzchnię 1490 ha.

Ptasi raj  - chroniony obszar dla ptaków

Bogactwo występowania gatunków ptaków (do tej pory zauważonych 145 gatunków!, z których 55 gnieżdżący i dla 25 gatunków są stawy Senne jedynym lub najważniejszym miejscem gniazdowania na Słowacji) spowodowało to zaklasyfikowanie tego obszaru jako ważnego obszaru dla ptaków (IBA – Important Bird Areas), a w 1990 r. również jako teren Ramsar. W ramach listy terenów Ramsar stawy Senne spełniły kryteria włączenia do unikalnych mokradeł dzięki obecności rzadkich, zagrożonych i krytycznie zagrożonych gatunków (5 gatunków na całym świecie i 53 gatunki zagrożonych w całej Europie).

W stawach Senne regularnie znajduje się duża liczba osobników różnych gatunków ptaków wodnych, co wskazuje na znaczenie mokradła (np. podiceps srebrzysty, perkoz rdzawoszyi, kormoran zwyczajny, czapla purpurowa, czapla biała, czapla srebrna, ślepowron zwyczajny, warzęcha zwyczajna, bąk zwyczajny, bączek zwyczajny, wodnik zwyczajny, szablodziób zwyczajny, szczudłak zwyczajny, rycyk, krwawodziób, batalion, rybitwa czarna, rybitwa białowąsa, wąsatka, podróżniczek, uszatka błotna, błotniak stawowy.

Narodowy rezerwat przyrody

Stawy Senne rozpościerają się na wschodzie Słowacji i zajmują obszar katastralny wsi Iniaczowce w powiacie Michalowce i obszar katastralny wsi Blatna Polianka w powiacie Sobrance, gdzie znajduje się tzw. depresja seniańska, jedno z najważniejszych miejsc ornitologicznych w Europie Środkowej. W 1974 r. stawy Senne zostały uznane za państwowy rezerwat przyrody zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą o ochronie przyrody w celu ochrony rzadkich biocenoz i ptactwa wodnego dla celów naukowo-badawczych, kulturalno-edukacyjnych i edukacyjnych o powierzchni 21,28 ha. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o ochronie przyrody i krajobrazu ze skutecznością od 1 stycznia 1995 r., stawy Senne są ustanowione jako narodowy rezerwat przyrody (NRP), który reprezentuje niezwykle cenny i znaczący obszar ze względu na występowanie wodnych i przy wodzie żyjących ptaków oraz wyjątkowy obszar odpoczynku przy ruchu migracyjnym ptaków wiosną i jesienią. Na terenie NRP stawów Senne obowiązuje najsurowszy piąty poziom ochrony i czwarty poziom ochrony na terytorium strefy ochronnej.

Dzisiejsze siedlisko ptaków Senne ma powierzchnię 1 440 ha i obejmuje:

• Narodowy rezerwat przyrody
• System stawów hodowlanych
• Otaczające łąki

Niewymagająca możliwość obserwacji i poznawania ptaków przyciąga do stawów Senne coraz więcej ornitologów i miłośników przyrody z całej Słowacji i Europy. Po budowie systemu stawów w Iniaczowcach, składającego się z 28 stawów gospodarczych, hodowla ryb stała się dominującym elementem lokalnej gospodarki. Głównymi gatunkami ryb są karp, amur, tolstolobik, sum, szczupak i inne. Miłośnicy wędkarstwa sportowego i rekreacyjnego znajdą również swoje miejsce w konkretnych stawach.

Następne godne uwagi miejsca przyrody

Goście Dolnego Zemplina mogą odwiedzić również następne godne uwagi miejsca przyrody:

Narodowe rezerwaty przyrody:

• Jovsianska hrabina (obszar katastralny Jovsa – 157,6 ha)
• Kopčianske slanisko /mokradła słone/ (obszar katastralny Zemplínske Kopčany – 9,05 ha)
• Latoricki łuh I. (obszar katastralny Boťany – 40,7 ha)
• Latoricki łuh II. (obszar katastralny Boťany – 15,1 ha)

Rezerwaty przyrody:

• Oľchov (obszar katastralny Ložín – 19,58 ha)
• Ortov (obszar katastralny Pavlovce nad Uhom, Čierne Pole - 14,84 ha)
• Raškovský łuh (obszar katastralny Malé Raškovce – 12,23 ha)
• Slavkovské slanisko /mokradła słone/ (obszar katastralny Slavkovce – 11,77 ha)
• Vinianskie zbocze – Senderov (obszar katastralny Vinné – 51,95 ha)
• Chłmiańska skałka (obszar katastralny Oreské, Chlmec – 1,10 ha)

Chronione obszary przyrody:

• Chroniony obszar krajobrazu Latorica
• Przestrzeń krajowa Laborec – Veľké Raškovce, Drahňov, Oborín

Chronione tereny:

• Las łęgowy przy rzecę Laborec (obszar katastralny Strážske – 3,88 ha)
• Zemplinska szirawa (obszar katastralny Jovsa, Kusín, Hnojné – 622,49 ha) 

Fotoalbum k článku

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu