Logo dolnyzemplin.sk

Cieki wodne, spływ rzek

Laborec

Jest symbolem regionu Zemplin, ponieważ jest to rzeka, która płynie prawie przez całe jego terytorium z północy na południe. Laborec ma 129 km długości. Wypływa w Niskich Beskidach na terytorium Słowacji na wysokości 682 m npm. Dominują w nim głównie lewostronne, stosunkowo rozwinięte dopływy rzek Vyrava, Udava i Cirocha, z którymi tworzą wachlarz cieków nad Humennym. Dalej rzeka przepływa przez pasmo górskie Wyhorlat i przechodzi do niziny, gdzie łagodzi swoje nachylenie, spływając z dużym lewostronnym dopływem Uh.

Laborec od Strażskiego aż do swojego ujścia jest spławny przez cały rok, nadaje się do mało wymagającej turystyki wodnej. Bardziej interesujący jest odcinek z Radvanie nad Laborcom do Humennego i dalej do Strażskiego. Do jego spływu, koniecznych jest co najmniej 80 cm na wodowskazie w Koszkowcach.

Ondava

Poprzez dopływy (Topľa i inne) Ondava osusza terytorium powiatów Bardejov, Świdnik, Stropkov, Vranov nad Topľou, Medzilaborce, Humenne, Michalowce i Trebiszów. Wraz z lewostronną rzeką Latorica tworzy rzekę Bodrog, ich zbiegiem rzek przy gminie Zemplin na wysokości 94,5 m nad poziomem morza. Według długości jest 8. najdłuższą rzeką w naszym kraju. Ondava stopniowo przepływa przez całości Ondawska wyżyna, Beskidskie pogórze, Wschodniosłowacki pagórek i Wschodniosłowacka równina.

Od Świdnika rzeka jest spławna przy stanie 90 cm na wodowskazie pod mostem; od Stropkowa jest spławna jeżeli jest na wodowskazie w Stropkowie chociaż 50 cm. Odcinek poniżej rezerwuaru Domaša jest spławny przez cały rok przy stanie 161 cm na wodowskazie w Hencowcach.

Uh

Uh jest lewostronnym dopływem Laborca. Ma całkowitą długość 127 km, z czego tylko 21,3 km znajduje się na terytorium Słowacji. Wypływa na Ukrainie w Karpatach Wschodnich. Uh jest typową nizinną rzeką na naszym terytorium, płynącą przez równinę Wschodniosłowacką. Nakłada masywne okładki osadów rzecznych, tworząc liczne martwe ramiona.

Latorica

Latorica i Ondava tworzą rzekę Bodrog. Ma łączną długość 188 km, osusza terytorium z powierzchnią 7 700 km², natomiast na terytorium Słowacji ma 38 km długości, a powierzchnia dorzecza wynosi 2 486 km². Latorica to typowa nizinna rzeka w naszym kraju, tworząca dużą liczbę meandrów, ślepych ramion i wysp rzecznych. Na terytorium Słowacji przepływa przez chroniony obszar krajobrazu Latorica, terytorium lasów łęgowych i podmokłych łąk.

Latorica spełnia warunki do spływu i dla wymagających turystów wodnych. Choć nie zapewnia adrenalinowe pokonanie sekcji ze szybkimi strumieniami, jednak urzeka każdego miłośnika ciszy, spokoju i dzikiej przyrody.

Bodrog

Bodrog tworzy zbieg rzek Ondava i Latorica koło Zemplina. Jest to prawy dopływ rzeki Tisa. Granicę z Węgrami krzyżuje w pobliżu gminy Klin nad Bodrogiem i Borsa. Rzeka Bodrog jest jedyną wschodnio-słowacką drogą wodną, czyli jest żeglowna większymi statkami, w zależności od stanu wodnego osiąga głębokość min. 230 cm. W miejscu, w którym rzeka opuszcza Słowację, znajduje się najniższy punkt Słowacji - 94,3 m npm.
Rzeka Bodrog jest żeglowna w części słowackiej, jak i węgierskiej.

Tisa

Tisa to druga najdłuższa rzeka na Słowacji, najdłuższy i lewostronny dopływ Dunaju. Wypływa w Karpatach Wschodnich na Ukrainie. Przepływa w strefie przygranicznej Ukrainy i Rumunii, przez Węgry, tworzy granicę słowacko-węgierską na krótkim odcinku i wpływa do Dunaju w Wojwodinie.

Więcej na  http://www.alcea.sk/rieky-regionu.html

Fotoalbum k článku

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu