Logo dolnyzemplin.sk

Centrum informacyjne

Turystyczne biuro informacyjne Michalovce 

Kontakt: Iveta Pazičová, Mgr. Gabriela Kovtunová
Adres: Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Tel.: +421 56 686 41 05
E-mail: tikmichalovce@msumi.sk
Strona internetowa: http://www.michalovce.sk/

Centrum informacyjne Sobrance

Kontakt: p. Matejová
Adres: Štefánikova 21, 073 01 Sobrance
Tel.: +421 - 56 - 652 22 14
E-mail: tic@sobrance.sk
Strona internetowa: http://www.sobrance.sk/

Miejske centrum informacyjne Trebišov (CA Turista)

Adres: M.R.Štefánika 1632, 075 01 Trebišov
Tel. +421 - 56 - 6723277
E-mail: ca.turista@slovanet.sk
Strona internetowa: http://www.trebisov.sk/

Turystyczno – informacyjne centrum Veľké Kapušany

Kontakt: Tomáš Ósváry
Adres: Hlavná 32, 079 01 Veľké Kapušany 
Tel.: +421 - 56 - 63 84 317
E-mail: ticvkapusany@gmail.com
Strona internetowa: http://www.vkapusany.sk/

Centrum kultury Międzybodroża (Medzibodrožie) i Pouzia - Kráľovský Chlmec

Adres: Ul. Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec
Tel.: +421 - 56 -  6321620;  +421 - 918 - 624163,  +421 -  918 - 628319
E-mail: kcmap.kralovskychlmec@gmail.com
Strona internetowa: http://www.kcmap.sk/

Biuro turystyczno – informacyjne Vinné  - sezonowo

Kontakt: Kamila Soloninková
Adres: OcÚ Vinné, 072 31 Vinné
Tel.: +421 - 56 - 6871044, +421 - 915 - 859 264
E-mail: soloninkova@vinne.sk
Strona internetowa: http://www.vinne.sk/

Centrum turystyczne i informacyjne gminy Kałuża  - sezonowo

Adres: OcÚ Kaluža 4, 072 36 Kaluža
Tel.:  +421 - 56 - 2850073 (aj  fax)
E-mail: info@kaluza.sk
Strona internetowa: http://www.kaluza.sk/

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu