Logo dolnyzemplin.sk

Dies Pro Honore Civitas...Na poctu mesta

Program oslav 780. vyrocia prvej pisomne zmienky o meste Michalovce.
Začiatok aktivity: 19.06.2024 00:00:00 hod.
Koniec aktivity: 22.06.2024 00:00:00 hod.

plagat

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu