Logo dolnyzemplin.sk

Panorámy 360

Gréckokatolícky Chrám zoslania sv. Ducha

Chrám Narodenia Panny Márie

Chrám Narodenia Presvätej Bohorodièky

Kaplnka sv. Antona Paduánskeho

Pravoslávny chrám

Evanjelický chrám

Kostol Reformovanej Kresanskej Cirkvi

Park Mieru s kaplnkou

Gaštanový park

Park Kerta

Cintorín Èervenej armády

Hvezdáreò (Moussonov dom)

Fontána sediacej ženy v centre

Mestský úrad Michalovce

Futbalový štadión MFK Zemplín

Chemkostav aréna

Vinianske jazero

Beòatinská ve¾ryba

Morské oko

Sninský kameò

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu