Logo dolnyzemplin.sk

Zamki

Zamek Winne (Viniansky hrad)

Ruiny na stożku wzgórza pochodzenia wulkanicznego (325 m npm) około 1,5 km PZ od wioski. Wieś jest starsza, zamek został zbudowany przed 1312 r., gdzie został uszkodzony podczas walk Omodejowców z królem Karolem Robertem. Miał kilku właścicieli (pierwsi byli Kaplonowie, później Sztárai. Podczas walk króla Mateja Korwina z królem polskim Kazimierzem został uszkodzony, ale właściciele go prowizorycznie naprawili. Po powstaniu Franciszka II. Rakociego został z powodu bezpieczeństwa zburzony i zamenił się w ruiny. Z racji iż nie był za bardzo zmieniony późniejszymi przebudowami, jest typowym przykładem średniowiecznej architektury twierdzy. 

Zamek Zemplin

Reszta zamku powiatowego, położona na dużym płaskim wzgórzu starszego grodziska (121 m npm) miejscowości Zemplin. Brzegi wzgórza wznoszą się przez wysokie na 5 m wały obronne, które ukrywają ściany z drzewa i ziemi pierwotnych celtycko-daciańskich, później słowiańskich grodzisk. Od XI wieku staje się centrum żupy - zamkiem. W XII wieku. wybudowano w nim romański kościół w 13. Wieku został również centrum administracji kościelnej żupy. Kilki właścicieli wymienili się w nim (Peter, syn Petenia, Drugethowcy, Perényiowcy). Podczas powstań antyhabsburskich był kilkakrotnie palony i od początku 18 wieku. był już opuszczony. Od 1754 r. był siedzibą urzędników powiatowych „dom powiatowy”.

Parustan (Purušťan)

Zamek nad miejscowością Baczków (Bačkov) w środkowej części wzgórz Slanskich (Slanske vrchy), zbudowany na szczycie grzbietu (610 m npm). Powstał na przełomie 13.-14. wieku, z powodu odległości został opuszczony już pewnie w 15. wieku.

Paricz (Parič)

Ruiny nizinnego (wodnego) zamku w parku zamkowym na wschodnich obrzeżach Trebiszowa. Zamek powstał przy osadzie, której nazwa została przejęta, a później po połączeniu z miasteczkiem został nazwany zamkiem trebiszowskim. Początkowo miał prawdopodobnie charakter drewny i ziemny, od początku 14. wieku został zamurowany. Zamek odgrywał rolę w 15. – 16. wieku podczas walk braterskich. Thökölly go dał wysadzić w powietrze w 1686 r.

Chońkowce (Choňkovce) – nowy zamek Tibawa

Pozostałości małego zamku w miejscu Hradzisko (330 m npm) na skalistym grzbiecie Borola około 3 km na północny wschód od wsi. Zamek zbudowany prawdopodobnie w drugiej połowie. 14. wieku przejął rolę starszego zamku w Podhorodzie, przestał istnieć po ok. 1418 r

Podhoroď – stary zamek Tibawa

Pozostałości fundamentów zamku na stromym skalisku (z kamieniołomem) pasma skałkowego (405 m npm) tuż przy północno-wschodnim skraju wioski. W zależności od charakteru budynku i znalezionego materiału zakłada się, że został zbudowany na przełomie 13. i 14. wieku. Zamek został zniszczony przez wojska Karola Roberta około 1321 r.. Zamek nie został odnowiony, jako zastępstwo służył nowy zamek przy Chońkowcach.

Csonkavár – zamek w miejscowości Kráľovsky Chlmec

Dwór zamkowy w miejscowości Kráľovsky Chlmec został zbudowany przez Petera Perényiego po bitwie pod Mohaczem - pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z 1530 r. Perényi, który przeżył bitwę jako młody strażnik korony, przejął w posiadanie majątek rodziny Palóczy (Palózczy poległ w tej bitwie) i miasteczko Kráľovský Chlmec. Po śmierci Perényiego zburzenie zamku zostało zarządzone na podstawie § 46 węgierskiego kodeksu z 1548 r., z racji iż jego właściciel stał po stronie Jana Zapolskiego. Decyzja zapadła dopiero po 1558 r., kiedy generał Telekessy wydalił potomka Perényiego Gabriela z Międzybodroża. Zamek zbudowany z andezytu został od tego czasu opuszczony a część materiału budowlanego wykorzystano do innych budynków. Zachowano tylko pozostałości murów wieży mieszkalnej i znikome resztki muru obwodowego. Lokalna nazwa „Csonkavár” (czytaj Czonkawar) oznacza „opuszczony zamek”.

Wielki Kamieniec (Veľký Kamenec)

Wielki Kamieniec (Veľký Kamenec) znajduje się na południu Słowacji, tuż przy granicy z Węgrami. Jego dominantą architektoniczną i historyczną jest gotycki zamek, który stoi na pagórku na obrzeżach wsi. Ruiny oferują widok na niziny Bodrog, Tajba, Zemplinskie góry i poza granice. Według dokumentów historycznych od 1280 r. wieś Wielki Kamieniec (Veľký Kevešd) była własnością synów Szymona. W 1459 roku zamek przejął Ján Huňady. Z zamkiem wiąże się opowieść o Paracelsowi - światowej sławy lekarz z 15. wieku i legenda o węgierskim królu pochodzenia rumuńskiego – Maciejowi Korwinowi.

Brehov

Pozostałości małego murowanego zamku na skraju wzgórza Várička (160 m npm) 200 m na północ od wsi nad kościołem klasztornym. Hrádok pochodził z 14. wieku, zniknął podczas walk braterskich.

Cejkov

Pozostałości zamku na stożkowym wzgórzu Várheď (215 m npm) wschodnie od wsi. Został zbudowany po 1316 r., został zniszczony podczas powstania Thökölly w 1673 r.

Fotoalbum k článku

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu