Logo dolnyzemplin.sk

Zemplín v mojom srdci - Výber z tvorby

Zemplínske múzeum v Michalovciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, predstaví počas letných mesiacov výber z tvorby michalovskej výtvarníčky Ľudmily Lakomej – Krausovej. Výstava pod názvom „Zemplín v mojom srdci“ bude sprístupnená vo výstavných priestoroch múzea od 1. júla do 15. septembra 2021.
Začiatok aktivity: 28.06.2021 08:00:00 hod.
Koniec aktivity: 15.09.2021 15:00:00 hod.

Ľudmila Lakomá – Krausová už niekoľko desaťročí zviditeľňuje región Zemplína. Ten je hlavným zdrojom jej tvorivej inšpirácie. Vo svojej tvorbe sa zameriava na komornú maľbu, krajinomaľbu, figurálne kompozície, zátišia i sakrálne motívy. V dielach interpretuje najmä prírodnú realitu – okolie autorkinho rodiska, dedinské zákutia so zvyškami starej ľudovej architektúry či lúčne kvety. Svoje dojmy spracúva jej vlastným maliarskym rukopisom prostredníctvom uvoľnenej kompozície tvarov a farebných línií. V roku 2020 sa umelkyňa, rodáčka z Veľkých Zalužíc, dožila významného životného jubilea. Nepriaznivá pandemická situácia však neumožnila prezentovať jej celoživotné dielo verejnosti. „Je pre nás cťou pozvať všetkých 1. júla 2021 o 17. hodine do výstavných priestorov Zemplínskeho múzea, aby sme spolu po dlhšom období vernisážou sprístupnili jednu z plánovaných výstav. Veríme, že prezentáciou tvorby Ľudmily Lakomej – Krausovej predstavíme Zemplín aj návštevníkom z iných kútov Slovenska“, doplnila riaditeľka Zemplínskeho múzea Stanislava Rovňáková. Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť v čase otváracích hodín múzea platiacich počas letnej turistickej sezóny.

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu