Logo dolnyzemplin.sk

Dotazník pre miestnych obyvateľov

Dotazník pre miestnych obyvateľov - Stratégia rozvoja cestovného ruchu Košického kraja (2021-2027)
Začiatok aktivity: hod.
Koniec aktivity: hod.

Vážená pani, vážený pán,

v rámci prípravy Stratégie rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je určený pre miestnych obyvateľov žijúcich v Košickom kraji alebo v blízkom okolí (max. cca 15 km od Košického kraja). Tento dotazník nám pomôže pri stanovení priorít stratégie. Dotazníkový prieskum a jeho výsledky budú využité na stanovenie vhodných opatrení za účelom zlepšenia podmienok pre rozvoj turizmu v Košickom kraji.

Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 10 min a jeho vyplnenie je úplne anonymné. Dotazník pre miestnych obyvateľov.

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu